Élőben a Zsinat tavaszi ülésszakáról


Május 23-án tartja hetedik ülésszakát Zsinatunk ebben a ciklusban, melyen döntenek a zsinati alapítású díjak odaítéléséről és egy egységes lelkipásztori intézet alapításáról is tárgyalnak.

 • Nem a kommunizmusra kellene mutogatni

  „Nem a kommunizmusra kellene mutogatni, amikor a jelenkori egyház nyomorúságának okait keressük" – hangsúlyozta a Zsinat tavaszi ülésszakát megnyitó beszédében Bogárdi Szabó István, a testület lelkészi elnöke.

 • Az egyház lényege

  Gaál Sándor tiszántúli zsinati tag áhítatával vette kezdetét a Magyarországi Református Egyház Zsinata XIV. ciklusának 7. ülésszaka május 23-án. A nyírségi egyházmegye esperese az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részének 5-17. versei alapján hirdette az igét.

„Őrizd a várat!”

Kép: „Őrizd a várat!”
Ez volt az igei mottója a Magyar Református Egyház ez évi egységünnepének, amelyet május 20-án rendeztek meg Nagyváradon, a nemrégiben felújított erődben. A Kárpát-medence egészéből összegyűlt több ezer fő részvételével zajló esemény igehirdetője és szónokai rámutattak: a magyar reformátusság megmaradásának záloga, ha megőrzi a rá bízott várat, Isten Igéjét, Krisztus igazságát.

Elnökségi ülés Nagyváradon

Május 19-én délután Nagyváradon tanácskozott a Generális Konvent elnöksége. A királyhágómelléki egyházkerület meghívására a másnapi Református Egység Fesztiválra érkező Kárpát-medencei református egyházvezetők megbeszélésük előtt a Szeretethíd központi megnyitóján is részt vettek.

Egyházunk

Négyszáz éves örökség

Egyházmegyei Presbiteri találkozó volt Pápán.

Hittan: létszámjelentés

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2017/18. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

Egységes lelkészképesítő vizsga

Szeptember 12-én és 13-án a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában tartják a 2017-es egységes lelkészképesítő vizsgát, melynek jelentkezési határideje július 31.

Küldetés

Híd épült a játszótéren

Szorgos kezek ássák a játszótér homokozóját, gereblyéznek, sepregetnek, szépítgetik a város szívében lüktető talpalatnyi területet. 
 

Az áldozathozatalban van a keresztyénség lényege

Nyitó ünnepséggel indították a Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokat a nagyváradi Szigligeti Színház előtti téren. 

Elkezdődött a Szeretethíd

A Magyar Református Szeretetszolgálat rendezvénye az önkéntesség valódi ünnepévé nőtte ki magát az elmúlt nyolc évben.

Blogok

Rendszeresen szemlézünk keresztyén blogokat. A tartalmuk nem része a refomatus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenésre mutatnak.

KriszTeSóSzerelemről és házasságról szakszerűen

Tanulhatunk a házasságról és szerelemről sekélyes bölcselkedésből, de ez a könyv mélyre visz: tanít szeretni.

ReposztBudapesti jeggyel Szögedében

Az abszurd, mint élethelyzet részévé lett hétköznapjainknak.

MegmondomAz agyonterheltségtől a megbocsátásig

Pusztán irányelvek vannak, sarkalatos pontok, amelyek rámutathatnak bizonyos tünetek kezelésének módjára.

Istent keresem

ApCsel 12,6–19

„Itt sokan voltak együtt és imádkoztak.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / HitvallásainkEz történik továbbiak →

Dunamelléki Egyházkerület

Megváltoztatni a rutint

Az elmúlt hétvégén tizennyolcezer ember gondolta úgy, hogy pihenés helyett, inkább másoknak segít. ...

Szeretethidak a Szilágyi Dezső tér környékén

Május 20-án szombaton reggel kilenc órakor a budai Szeretethíd programunk egy zenés-énekes áhítattal kezdődött a Szilágyi Dezső téri templomban. ...

Dunántúli Egyházkerület

A reformáció története, értéke és hatása

A fenti címben megfogalmazottakra nézve tartott előadássorozatot a Kaposvár-környéki Gyülekezetek közössége február 17. és március 31. közötti időszakban minden pénteken 18 órai kezdettel.

A pápai Refi büszkesége

Varga- Umbrich Eszter a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma 11. C osztályos tanulója, nemcsak iskolájának, hanem az egész református közoktatásnak egyik kimagasló tehetsége, akire mindannyian büszkék lehetünk.

Tiszáninneni Egyházkerület

Átkeresztelték a Selyemréti Iskolát

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Szalay Sámuel református püspök nevét vette fel a miskolci Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. ...

Kiállítás mutatja be a protestáns iskolák történetét

Protestáns iskolatörténeti kiállítás nyílt Miskolcon, ami a Kárpát-medence református és evangélikus intézményeinek múltját mutatja be. Május végéig a Városházán lehet megtekinteni, de a következő másfél ... ...

Tiszántúli Egyházkerület

Hálaadó Istentisztelet Hajdúszováton – hanganyaggal

A Hajdúszováti Református Egyházközség 2017. május 6-án, szombaton 14 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tartott a reformáció 500 éves évfordulójára felújított templom örömére.

Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Nap 2017

Április 8-án, szombaton rendezte meg a Szatmári Református Egyházmegye az ifjúsági napját Jánkmajtison. Az elváráson felüli jelentkezésnél is többen jöttek el, összesen 180 fő regisztrált.

Neked mondom, kelj fel! — a lelkész válaszol

Mi a menete, hogy felnőtt korban megkeresztelkedjek?

Felnőttkorban a keresztség szentségének kiszolgáltatását úgynevezett konfirmációs oktatás előzi meg, amely segíti a megkeresztelendőt abban, hogy kérése érett hitbeli döntésen alapuljon. A felnőtt keresztség és a konfirmációs oktatás komolyan vétele biztosan hasznára válik lelkiekben, önmaga mélyebb megismerésében, de egyéb általános műveltségi ismeretek megszerzésében is.
Tovább olvasom

Forduljanak hozzánk!

Református lelkipásztoraink szeretnének az internet segítségével azokhoz fordulni, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan életvezetési tanácsot is szívesen meghallgatnának, ami a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van a keresztyén hittel, tanítással, református egyházunkkal kapcsolatban.

Sebestyén Katalin

Önmeghatározásom: lelkész, lelkigondozó, szupervizor.

Kik segíthetnek még?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább...

Kálvin Kiadó

Pünkösdi bibliaolvasás

Az első pünkösd csodáját felidézve, a reformáció kezdetének 500. évfordulóján középiskolások, egyetemisták és érdeklődők olvassák fel a Biblia választott részeit a budapesti Kálvin téri templom lépcsőjéről pünkösd hétfő délután.

Szent István Könyvhét

Kedvezményes keresztyén könyvvásár a budapesti Ferenciek terén, május 22–27. (hétfőtől szombatig), 10.00-től 18.00 óráig.

 • Prot. etika
 • Konkordanciás Biblia
 • Helvét Hitvallás
 • Barnes
 • HZL Felhők