Missziós munkatársak

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a kapcsolatok erősítését és elmélyítését partneregyházaival. Ennek keretében egyházunkban több külföldi missziós munkatárs végez szolgálatot. Többek között amerikai, kanadai és koreai misszionáriusok kapcsolódnak be a gyülekezetek szolgálatába, tevékenyen részt vesznek egyházunk cigány- és menekültmissziójában.

 

Chae Hwa Jeong – Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK)

Chae Hwa Jeong feleségével, Jung Hye Yung-gal és három gyermekével 2003. január 22-én költözött Magyarországra, hogy a Magyarországi Református Egyház missziós munkatársaként szolgáljon hazánkban. A Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban tart bibliaórákat, tevékenyen részt vesz egyházunk cigánymissziójában és lelkészként szolgál a budapesti Koreai Presbiteriánus Gyülekezetben. Célja a Koreai Presbiteriánus Egyház és a Magyar Református Egyház közötti együttműködés elmélyítése, ennek részeként testvérgyülekezeti kapcsolatok kiépítése. Chae Hwa Jeong szeretne minél többet tanulni Magyarországról és egyházunkról, részt venni a magyarországi romák társadalmi integrációját segítő programokban és a hajléktalanok megsegítésében.

 

 Kim Seon Koo – Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK)

Mr. Kim feleségével 2013 nyarán kezdte meg szolgálatát egyházunknál. A budapesti Károli Gáspár Egyetemen teljesít szolgálatot, mely intézmény Kelet-Ázsiai Nyelvek Intézetében tanít koreai nyelvet és koreai egyháztörténetet. Emellett támogatja a budapesti koreai presbiteriánus közösséget, részt vesz az MRE cigánymissziójában, és megszemélyesíti a PROK-MRE együttműködést.  

 

Priscilla Yang – Krisztus Tanítványai Egyház (Disciples of Christ) / Global Ministries

Priscilla Yang a Global Ministries világmissziós szervezet nemzetközi gyakornoka, az amerikai Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) és a Krisztus Tanítványai Egyház (Disciples of Christ) közös tengerentúli missziós munkatársa. Munkájával a Magyarországi Református Egyház Külügyi Irodájának angol nyelvű kommunikációját segíti, valamint az MRE menekültintegrációs és cigánymissziós szolgálatát támogatja. 

 

Stephanie Chunoo – Kanadai Presbiteriánus Egyház (PCC)

Stephanie Chunoo a Kanadai Presbiteriánus Egyház fiatal nemzetközi gyakornoka. Szolgálatával a Kalunba Non-Profit Kft, az MRE Menekültintegrációs partnerszervezetének munkáját támogatja; angol nyelvet tanít és közösségi alkalmat szervez. 

Istent keresem

Mal 2,17–3,5

„Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →