Ünnepi nyilatkozat az 1881. évi Debreceni Alkotmányozó Zsinat 125. évfordulóján

Budapest, 2006. november 23.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata
- Isten iránti hálával emlékezik a 125 évvel ezelőtt összehívott Debreceni Alkotmányozó Zsinatnak mind tagjaira, mind elvégzett munkájára;
- tisztelettel tekint az 1881/82. évi egyházi törvényekre, melyeknek számos megfogalmazása a mai napig meghatározza a magyar reformátusság egyházalkotmányi rendjét;
- ötnegyed évszázad távlatából köszönettel gondol az egykori zsinati alkotótagok bölcsességére, amely felismerte az évszázados belső késztetések és a külső lehetőségek összetalálkozását, és a magyar reformátusság életét meghatározó döntések meghozatalát nem halogatta.
- őrzi azoknak az emlékét – lelkészekét, egyházi és világi elöljárókét, akik a nyolcvanöt évvel ezelőtti nemzeti tragédia idején, és azt követően hűségesen oltalmazták a magyar reformátusság lelki egységét;
- hitet tesz és elkötelezi magát a megőrzött lelki egység fenntartásán és ápolásán túl a külső, a látható egyházszervezeti egység munkálása mellett;
- egyházi törvényalkotó munkájában figyelembe veszi az elszakított egyházrészek hatályos törvényeit, és törekszik a saját jogalkotásában az összhang munkálására;
- szorgalmazza az új európai közösségben az egymáshoz ismét közel került egyházrészek egyházjogi közösségének építését;
- a Generális Konvent keretében szervezi a Kárpát-medencei Református Egyházmegyék Elnökségének legalább évenkénti, és a Kárpát-medencei Református Egyházkerületek Elnökségének legalább évenkénti három találkozóját;
- mind emlékezésére, mind előretekintő terveire nem szűnik meg imádságaiban és könyörgéseiben kérni a történelem és életünk Urának áldását.

Istent keresem

Lk 20,1–8

„...és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink