Segítség az anyanyelvi igehirdetésben

2018. február 16., címkék: diaszpóra

A napokban meghirdetett ösztöndíj keretében lelkészek, hitoktatók és teológusok utazhatnak a diaszpórában élő magyar reformátusok közé, hogy biztosítsák az anyanyelvi igehirdetést, hogy erősítsék a gyülekezeteket, látogassák a szórványokat. A kilenc hónapos program során havonta hatszázezer forint ösztöndíjat kaphatnak a kiutazók. Gér András, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa azt mondja, a diaszpórában élő reformátusok évtizedek óta hűséggel tartják meg gyülekezeteiket, hitüket, és most, hogy van rá lehetőség, segítenünk kell őket.

Ösztöndíjjal a szórványmagyarságért

2018. február 15., címkék: diaszpóra

Kiírták a Petőfi Sándor és a Kőrösi Csoma Sándor Program idei ösztöndíjpályázatait, utóbbi 30 fős egyházi ösztöndíjpályázattal egészül ki – jelentették be február 15-én Budapesten.

Támogatás a diaszpórában élő magyar közösségeknek

2017. november 08., címkék: diaszpóra

Az együttműködés lehetőségeiről tanácskoztak a Nyugat-Európában és a tengerentúlon élő magyar református közösségek képviselőivel egyházunk vezetői november 8-án Budapesten.

Kanadában találkozott a magyar református diaszpóra

2017. június 15., címkék: diaszpóra, reformáció, kanadai reformátusok

Kanadában tartották a magyar református diaszpórának a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett találkozóját június 7. és 9. között. A Niagara Falls-ban rendezett eseményre Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából és Európából is érkeztek egyházi küldöttek, a Kárpát-medencei reformátusságot Bogárdi Szabó István dunamelléki és Kató Béla erdélyi református püspök képviselte. A résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el, amelyben egyebek között hitet tesznek amellett, hogy „a szétszakadozottság ellenére egyek", és hangsúlyozzák, hogy „hitünkben és magyarságtudatunkban az egység munkálásának gyümölcseit tapasztalják".

Ülésezett a Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

2016. december 02., címkék: diaszpóra

Ötödik rendes közgyűlését tartotta a közelmúltban a 2O12-ben megalakult Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Hannoverben. A taggyülekezetek képviselői mellett a szövetséget támogató magyarországi egyházak képviseletében Cselovszkyné Tarr Klára is részt vett a Német Protestáns Egyház (EKD) épületében tartott rendezvényen.

Ünnepeltek az ausztráliai magyar reformátusok

2016. november 13., címkék: áder jános, diaszpóra, ausztráliai magyarok

„A szórványban élők számára a templom az anyanyelv, a nemzeti érzés vára is, mint az egykori erődtemplomok szerte a Kárpát-medencében. Ezt érezhették az Ausztráliába érkező magyarok is, és az első bevándorlónemzedékektől kezdve minden felekezet kivette a részét a közösségépítésből" – jelentette ki Áder János köztársasági elnök november 12-én Brisbane-ben, ahol az Ausztráliai Református Egyház queenslandi egyházkerülete fennállásának 65 évéért adtak hálát.

Hittudományi tanácskozás '56 emlékére Felsőőrött

2016. július 18., címkék: 1956, diaszpóra, nyugat-európai magyar református lelkigondozó szolgálat

Július 14-17. között szervezte meg idei hittudományi tanácskozását a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Felsőőrött. A háromnapos konferencián az '56-os forradalom 60. évfordulójára és a 20. század magyar református lelkészvértanúira emlékeztek a résztvevők.

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat közleménye

2015. július 28., címkék: diaszpóra, nyugat-európai magyar református lelkigondozó szolgálat

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat július 16–19-ig Tahitótfalun, a Sion Hegye Református Konferencia-központban tartotta rendes évi hittudományi tanácskozását a Magyar református szórványstratégiáról.

Argentin adomány Kárpátalja megsegítésére

2015. június 22., címkék: diaszpóra, Kárpátalja, kárpátalja, szeretetszolgálat (mrsz)

A Magyar Református Szeretetszolgálat "1 euro - 1 kenyér" Kárpátalját segítő programfelhívására, amit a diaszpórában élő magyar közösségek számára juttatott el, megérkeztek az első adományok.

Magyar református értékeink megőrzése és továbbvitele

2013. július 30., címkék: diaszpóra, csákvár, nyugat-európai magyar református lelkigondozó szolgálat

A Vértes lábánál elterülő Csákvár református gyülekezete adott otthont idén július 18-21. között a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) rendszeres évi hittudományi és vezetőségi tanácskozásának.

Vallást tenni az élet Uráról

2013. július 30., címkék: konfirmáció, diaszpóra, genf, Konfirmáció

Felnőttkeresztséget és konfirmációt tartottak a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezetben június 23-án. Lelkészi visszatekintés.

„A századik juh nyomában…”

2013. június 02., címkék: kanadai reformátusok, amerikai reformátusok (hrca), diaszpóra, amerikai reformátusok (kálvin egyházkerület)

Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferenciát tartottak Niagara Fallson, ahol a Kárpát-medencei református egyházakat a Generális Konvent elnökségének háromfős küldöttsége képviselte. Az eseményen felszólalt és a résztvevőket köszöntötte a magyar kormány több jelenlévő református tagja is.

Újabb „ragyogó csillagok” a londoni gyülekezetben

2012. szeptember 04., címkék: londoni olimpia, diaszpóra

Szeptember másodikán ismét nagy megtiszteltetésben volt része az olimpiai város magyar református gyülekezetének. Gömöri Zsolt elnök vezetésével a Magyar Paralimpiai Csapat majdem fele részt vett a vasárnapi istentisztelet utáni szeretetvendégségen. 

A Németországi Magyar ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetségének megalapítása volt a tét Hannoverben

2012. január 16., címkék: diaszpóra, nyugat-európa, protestantizmus

A németországi magyar protestáns, túlnyomó részt református gyülekezetek képviselői, hosszas tanácskozás és vita után egyezségre jutottak és elviekben elfogadták a hamarosan bejegyzésre kerülő egyesület alapító okiratát. Az ünnepélyes alapításra és egyesületként való bejegyzésre tavasszal kerül sor. A Magyar Református Egyház és Magyarországi Evangélikus Egyház egyaránt egy delegálttal képviselteti magát a megalakítandó küldöttgyűlésben.

Valóban rendeződik a németországi magyar gyülekezetek jövője?

2011. február 25., címkék: evangélikus egyház, német protestáns egyház (ekd), diaszpóra, Háttér

Az érintett közösségek képviselői, az EKD, valamint a magyarországi evangélikusok és reformátusok egyeztetésén új modellről döntöttek: a magyar nyelvű lelkigondozás kezelésére egyesületet hoznak létre.

A németországi magyar ajkú protestáns gyülekezetek jövőjéről egyeztettek

2011. február 23., címkék: Nagyvilág, német protestáns egyház (ekd), diaszpóra, ódor balázs, evangélikus egyház

A diaszpóra ügyében először ültek le tárgyalni az EKD, a németországi magyar közösségek, valamint a Magyar Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház képviselői.

Meghalt Varga Sándor (1924–2010)

2011. január 06., címkék: diaszpóra, in memoriam, In memoriam

Személyében az Angliai Magyar Református Egyház egykori lelkipásztorát (1951–1989) és a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) 1957 óta lelkészi elnökét, majd 1992 óta tiszteletbeli elnökét tisztelte.

Kibontakozó megoldás a magyar közösségek számára Németországban

2010. december 16., címkék: evangélikus egyház, német protestáns egyház (ekd), diaszpóra, Hírek

Rendeződni látszik a németországi magyar protestáns közösségek sorsa, hiszen öt év szünet után újra tárgyalóasztalhoz ült a német egyházakat tömörítő EKD és Bölcskei Gusztáv, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke.

Református diaszpóra Kijevben – ökumenikus templom építését tervezik

2010. május 11., címkék: kárpátaljai reformátusok (kre), ukrajna, Határon túl, pocsai vince, diaszpóra

Pocsai Vince református lelkész ma is rendszeresen utazik az ukrán fővárosba, emellett pedig a Krím-félsziget több száz fős közösségét is felkeresi.

Istent keresem

Lk 9,1–17

„Ettek és jóllaktak mindnyájan;” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →