Wittenbergi Tanúságtétel

2017. július 05., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközössége (REV) és a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) közös nyilatkozata.

Középpontban az istentisztelet

2017. július 05., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A reformátusok Lipcsében is az ige körül gyűlnek össze. A hétévente összehívott nagygyűlés kilenc napja alatt az imádság, istentisztelet és bibliatanulmányozás fontos szerepet játszik a döntéshozatalban is.

Kustár Zoltán lesz a DRHE új rektora

2017. július 05., címkék: kustár zoltán, debreceni teológia (drhe)

Egyetemi rektorokat nevezett ki Áder János köztársasági elnök június 30-án. A kinevezésekről szóló határozatok július 4-én jelentek meg a Magyar Közlönyben.

Ismét lehet jelentkezni az Útravaló ösztöndíjprogramra

2017. július 05., címkék: cigánymisszió, Pályázat, pályázat

Már lehet jelentkezni a hátrányos helyzetű, köztük a roma diákok iskolai előmenetelét segítő Útravaló ösztöndíjprogram idei pályázataira. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár július 4-én Budapesten ismertette a középiskola elvégzését, valamint az érettségi megszerzését támogató, ösztönző kiírásokat, amelyekre szeptember 15-éig várják a jelentkezéseket.

Közösen ünnepeltek a reformátusok és az evangélikusok Romániában

2017. július 04., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, erdélyi egyházkerület, romániai evangélikus egyház, reformáció

446 év után először tartott közös ünnepi zsinatot a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház. A július 4-i kolozsvári ünnepségen hálát adtak az elmúlt 500 évért, valamint nyilatkozatot fogadtak el, melyben elkötelezik magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási intézmények további fenntartása mellett, fogadalmat tesznek egymás segítésére, valamint az evangélium tiszta hirdetésére és Isten igéjének őszinte és feltétlen továbbadására. Ezen elkötelezettség egyik legerősebb kinyilatkoztatási formájaként közös lelkészszentelő közgyűlést tartottak a nap folyamán.

A REV kiállt a nők lelkészszentelése mellett

2017. július 04., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlése túlnyomó többséggel fogadta el a női lelkészszentelésről szóló hitvalló nyilatkozatot, amivel a delegáltak azokat a tagegyházakat is bátorítják és támogatják mérlegelésükben, akik jelenleg nem teszik lehetővé, hogy nők lelkészként szolgáljanak.

A nehézségekről és a reményről - Szír fiatalok a REV Nagygyűlésen

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

2017-ben nem könnyű a szíriai Homs-ban lakni, azonban még ennél is nehezebb, ha nyíltan keresztyénként él valaki az ostromlott városban.

Alázattal Isten útján egy megbotránkoztató világban

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Allan Boesak, a neves dél-afrikai református teológus és lelkész a 2004-ben elfogadott Accrai Hitvallás időszerűségéről írt a lipcsei nagygyűlés kapcsán, amely a szervezet döntéseinek alapdokumentumává vált.

Koreai presbiteriánusok Nagyváradon

2017. július 04., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, koreai reformátusok, csűry istván

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Koreai Presbiteriánus Egyház partneregyházi együttműködésének nyitánya volt a június 27-i látogatás.

Elhunyt Koncz János

2017. július 04., címkék: in memoriam, In memoriam

Életének végéig a Mátészalka-Kossuth téri Református Egyházközség presbitere volt.

Ötmilliárd forintot kapnak közfeladatot ellátó egyházak és civil szervezetek

2017. július 04., címkék: diakónia, Pályázat, pályázat

Ötmilliárd forint támogatásra pályázhatnak szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó egyházi és civil szervezetek – jelentette be Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára július 3-án Budapesten.

Faji hovatartozás és megbékélés

2017. július 03., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Clifton Kirkpartrick, az Amerikai Presbiteriánus Egyház (PCUSA) nyugalmazott zsinati tanácsosa, a REV korábbi elnöke a nagygyűlés társadalmi igazságosság szekciójában elfogadott irányvonalak egyik fontos témájára reflektált. Erről szól az apartheid ideológiája ellen tiltakozó Belhari Hitvallás útmutatását felelevenítő írása, amely a nagygyűlés előkészítő kiadványában jelent meg.

Szeretetközösség a hangversenyteremben

2017. július 03., címkék: zán fábián sándor, müpa, református énekek, böszörményi gergely

Újra református zsoltároktól és dicséretektől zengett a Művészetek Palotája július 1-jén, ahol immár hagyományosan az ezernyolcszáz fős közönség is be-bekapcsolódott a több száz fős egyesített kórust alkotó tizenöt kar éneklésébe.

Női lelkészség és Isten előtti egyenlőség

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV mérlegeli, hogy a korábbinál határozottabban javasolja tagegyházainak a női lelkészszentelés elfogadását, ezért egy nyilatkozat elfogadását javasolja a nagygyűlés delegáltjainak, illetve ide vonatkozó szervezeti szabályok bevezetését is tervezi.

Ünnepi istentisztelet a berlini Dómban

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlés keretében vasárnap valamennyi delegált és résztvevő közös istentiszteleten vett részt, amelyet számos országban élőben közvetítettek.

„Csak jóakaróm volt”

2017. július 03., címkék: siketmisszió, jakab miklós, vakmisszió

Jakab Miklós egy életen át vállalta a vakok és siketek lelkigondozását, ismerte a Braille-írást és jelnyelven is prédikált a hallássérülteknek. A református lelkészre emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Református Missziói Központban.

Éneklő nagygyűlés

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközösségének Lipcsében zajló nagygyűlésén kiemelt figyelmet szentel a közös istentiszteletnek, imádságnak, bibliatanulmányozásnak. A lelki közösség megélésének és elmélyítésének különösen fontos eszköze a zenei élet.

Számadással Istennek tartozom

2017. július 02., címkék: interjú, reformátusok lapja

„Az én felelősségem, hogy emberközelivé tudtam-e tenni Kálvint, mert ha igen, példája ezen a regényen keresztül jobban hathat az emberekre, mint ezer tanulmány” – hangsúlyozza Tóth-Máthé Miklós, akivel legújabb könyvéről beszélgettünk. A debreceni író kötetéből kiderülhet, milyen ember lehetett Kálvin, ki rejtőzhet valójában az évszázadok során őt ért megannyi vád mögött. A regényt a Tiszántúli Református Egyházkerület adta ki a reformáció ötszázadik évfordulóján.

Moltmann az igazságosság melletti összefogásra szólít fel

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

„Közös vízió nélkül az új tudományos, technológiai felismerések és lehetőségek óhatatlanul az emberiség lerombolásának és kiirtásának eszközeivé lesznek” – mondta Jürgen Moltmann a REV nagygyűlésén tartott előadásában.

A következő évek kihívásai

2017. július 01., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A reformátusok lipcsei nagygyűlésének második napján Chris Ferguson főtitkári jelentésében összefoglalta az elmúlt hét év legfontosabb eseményeit, egyben szólt azokról a témákról is, amelyekre a REV a delegáltak döntésétől függően a jövőben kiemelt figyelmet fordíthat.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

1Kor 5

„Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink