Tizenöt éve Lendületben

2019. július 08., címkék: lendület, kárpátaljai református ifjúsági szövetség (krisz), kárpátaljai reformátusok (kre)

Június 30-án 15. alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) legnagyobb – Lendület elnevezésű – találkozóját a kárpátaljai fiatalok számára, amelynek ezúttal a Beregszászi Amfiteátrum adott helyett. A rendezvényre több mint nyolcszázan látogattak ki. Központi üzenete Jézus Krisztus dicsőítése volt.

„Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr”

2019. július 08., címkék: egyházunk

Különleges helyzetben van a Székesfehérvári Református Egyházközség: bár hivatalosan egy gyülekezet van a városban, valójában három gyülekezetrészre osztható fel a százezres megyeszékhely reformátussága. Ezek közül a legnagyobb és egyben legrégebbi a Széchenyi úti közösség. A második legnagyobb a legkésőbbi alapítású Budai úti, a legkisebb pedig a maroshegyi gyülekezetrész, amely a hatvanas években néhány évig önálló egyházközség is volt, de aztán visszaolvadt az anyaegyházközségbe. A székesfehérvári gyülekezet Budai úti gyülekezeti házát és parókiáját május 19-én szentelték fel, így huszonöt év után végre helyben lakó lelkésze lett a közösségnek, és méltó helyen tarthatják meg alkalmaikat.

Közösségetek legyen velünk

2019. július 08., címkék: erdélyi egyházkerület, kató béla

Az illyefalvi vártemplom adott otthont az Erdélyi Református Egyházkerület évértékelő közgyűlésének július 4-én. A tanácskozást megelőző napon, szintén a közgyűlés keretében, Nagybaconban huszonhárom fiatal tett lelkipásztori fogadalmat, indult el a szolgálat útján. Az egyházkerület helyzetéről Kató Béla püspök tartotta meg éves beszámolóját.

Tanárt keresnek Kecskeméten

2019. július 05., címkék: pályázat, Pályázat

A Kecskeméti Református Gimnázium matematika vagy matematika – bármely szakos tanár kollégát alkalmazna.

Fogjunk össze a Teremtés hetén!

2019. július 05., címkék: Pályázat, pályázat, teremtésvédelem, teremtés hete

A teremtett világ megőrzésében nagy szerepük van a helyi közösségeknek. Kis lépésnek tűnő cselekedeteink is sokat számíthatnak környezetünk védelmében. Az Ökogyülekezeti Mozgalom arra hívja az egyházi közösségeket, hogy a Teremtés Hete alkalmából (2019. szeptember 29. és október 6. között) szervezzenek helyi teremtésvédelmi megmozdulásokat.

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

2019. július 04., címkék: börtönmisszió

Megtartották a IX. Országos Fogvatartotti Imanapot a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában. Az eseményen 10 büntetés-végrehajtási intézet 101 fogvatartottja vett részt a börtönlelkészekkel, börtönmisszióhoz kötődő szervezetek és gyülekezetek képviselőivel együtt. Ritkán hallani olyan őszinte, hívő megnyilvánulásokat, mint ott Baracskán.

Tanév végi hírmondóval jelentkeznek a tananyagfejlesztők

2019. július 03., címkék: tananyagfejlesztés

Elrepült egy újabb izgalmas tanév sok örömmel, kalanddal, küzdelemmel, emlékkel. A legnagyobb öröm számunkra, a Református Tananyagfejlesztő Csoport munkatársai számára az volt, amikor találkozhattunk az intézmények vezetőivel, fenntartóival, pedagógusaival.

Jogászt keres a Zsinati Hivatal

2019. július 02., címkék: Pályázat, pályázat

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztályára fél állásra keres jogász munkatársat.

A búcsú ideje

2019. július 01., címkék: kre htk

„Ha találkozom régi hallgatókkal, mind azt mondják, örülnek, hogy »károlisok« voltak – én pedig annak, hogy a Károlit választották” – vallja Balla Péter leköszönő rektor. Nehéz félév van a Károli Gáspár Egyetem (KRE) Hittudományi Karának diákjai és oktatói mögött, szombat délelőtt mégis hálás szívvel búcsúztak az elmúlt tanévtől.

Letették a diósdi református templom alapkövét

2019. július 01., címkék: Alapkő, alapkő

„Úgy tekintünk most Diósdra, mint Isten városára. Ezért fontos számunkra, hogy legyen méltó istentiszteleti kultuszhelye is a reformátusoknak” – fogalmazott Nyilas Zoltán András esperes vasárnap, amikor ünnepélyes keretek között letették a diósdi református templom alapkövét.

Gyors látlelet a szabolcsi viharkárról

2019. június 29., címkék: viharkár

„Istennek adunk hálát, hogy június 27-én jött ítéletidő sem nyári gyülekezeti gyermektáborok résztvevői, sem a velük foglalkozó felnőttek közül nem követelt emberáldozatot, azonban szomorú látni azt a pusztítást, amit az ítéletidő a kialakult szupercellák következtében maga mögött hagyott" – Fekete Károly tiszántúli püspök helyszíni beszámolója.

A teológia szerelmesei

2019. június 29., címkék: kre htk

„Steinbach József előbb volt református teológus, mint egyházkormányzó. A tiszteletbeli doktori cím annak szól, aki egyházkormányzóként is megmaradt teológusnak" – fogalmazott Kocsev Miklós dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diplomaosztó ünnepségén, melyen kiosztották az arany-, a gyémánt- és a vasokleveleket, valamint tiszteletbeli doktori címet adományoztak Steinbach József dunántúli püspöknek.

Gyűjtés indult a szabolcsi vihar károsultjainak

2019. június 29., címkék: szeretetszolgálat (mrsz), viharkár

Hatalmas vihar csapott le csütörtök délután az ország keleti részére, kidőlt fákat, villanyoszlopokat, megrongált épületeket, összetört autókat, leszakított tetőket hagyva maga után. A legnagyobb pusztítás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, Kisvárda környékét érte. A Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtést hirdetett, amelyhez a Tiszántúli Református Egyházkerület is csatlakozott.

Szórványóvodai központot építenek Maradékon

2019. június 29., címkék: maradék

Ameddig magyar nyelven tanulnak a gyerekek, addig lesz magyar jövő is a Kárpát-medencében – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a maradéki református óvoda június 28-i alapkőletételén. Az óvoda átadása után a háromévestől egészen tízéves korukig megszakítás nélkül járhatnak majd magyar nyelvű oktatási intézménybe a délvidéki szórványközösségben élő gyermekek.

Változatlan kötődés

2019. június 29., címkék: borum

„Nem lehet megunni. Ha egyszer beleszeret az ember, az már nem változik többé” – vallja Mészáros Pál. A szekszárdi borászt, aki másodszor is megnyerte a Magyarországi Református Egyház Bora címet vörösbor kategóriában, arról kérdeztük milyen mély is a kapcsolata a szőlővel és a borral.

Elhunyt Andel Károly szlavóniai nyugalmazott püspök-helyettes

2019. június 28., címkék: in memoriam, In memoriam

Elhunyt Andel Károly a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház nyugalmazott püspök-helyettese, esperese, református lelkipásztor. 40 évig hűségesen szolgálta a szlavóniai gyülekezeteknek, a háborúban sem hagyta el szolgálati helyét.

Kalandozás a múltban

2019. június 27., címkék: tananyagfejlesztés

Idén egy látványos számítógépes kalandjátékkal indítjuk majd a reformáció hónapját. Ősztől a Kárpát-medence bármely református iskolájából nevezhetnek a Peregrin című online versenyre a 7-10. évfolyamos diákokból álló csapatok, akik mentortanáraik közreműködésével játékos formában mélyíthetik el a református iskolák hagyományairól szóló ismereteiket.

„Hajótöröttek, akiket Jézus partra segített"

2019. június 27., címkék: családi nap, kárpátaljai egyházkerület

Mezőváriban immár 9. alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) egyik legnagyobb rendezvényét, a Családi Csendesnapot. Ezúttal a Csongori Szenvedélybetegeket Mentő Misszió együttműködésével.

Ősszel visszaköltözhetnek a kigyulladt anyaotthon lakói

2019. június 26., címkék: szeretetszolgálat (mrsz)

Négy és fél millió forintot gyűjtött a Magyar Református Szeretetszolgálat a tűzkárt szenvedett Árvácska Anya- és Csecsemőotthon lakóinak. Ebből az összegből be tudják majd rendezni a várhatóan őszre újjáépülő intézményt. A támogatást jelképesen Juhász Márton ügyvezető igazgató adta át szerdán Steinbach József dunántúli püspöknek.

„Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll…”

2019. június 26., címkék: tábori lelkészség, tábori püspök, jákob jános

A Bibliában a katonák szerves részei a történéseknek. A golgotai kereszt alatt az egyik legszebb bizonyságtétel a római százados szájából hangzott el: „Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,54) – mondja Jákob János protestáns tábori püspök, akivel a tábori lelkészi szolgálat negyed évszázaddal ezelőtti újraalakulása kapcsán beszélgettünk.

Istent keresem

2Krón 4

„...befejezte Hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából...„ tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →