A Szentlélek előszele

2014. június 06., címkék: pünkösd 2014, ahitat, áhitat, pünkösd, áhítat, reformátusok lapja

„Urunk azt üzeni, hogy a megszokott ünnepi előkészületek mellett tanuljunk a várakozó tanítványoktól" – Andrássy Gergely áhítata pünkösd előtt.

A hitvallás ára

2014. június 06., címkék: áhítat, pünkösd, áhitat, ahitat, pünkösd 2014, reformátusok lapja

„Hitet adni senkinek nem lehet. Bizonyságtételre sem lehet kötelezni senkit. De meg kell tudnunk mutatni, hogy soha semmiért nem érdemes elhagyni Krisztust, és ő sem hagy el minket" – Bódis Tamás szlovéniai lelkipásztor konfirmációi áhítata.

Milyen anyag a Szentlélek?

2014. június 04., címkék: szentlélek, pünkösd, pünkösd 2014

Teológusok ezrei vitatkoztak már a Szentháromság harmadik személyének, a Szentléleknek a kilétén, gyülekezetek szakadtak szét, új egyházak, vallási irányzatok jöttek létre az alapján, hogy ki mit vallott a Szentlélekről, megjelenéséről, munkájáról.

A pünkösd szakrális politikuma

2013. május 17., címkék: pünkösd, pünkösd 2013

„A Lélek vezetése minden politikai ideológiánál tartósabbnak és hathatósabbnak bizonyul" – Szalay László Pál teológiai eszmefuttatása az ünnepre készülve.

Ünnepnapok jönnek

2013. május 17., címkék: pünkösd, Szeretethíd, református zenei fesztivál, magyar református egység napja, szeretethíd

Pünkösd, református egység ünnepe, Szeretethíd, Református Zenei Fesztivál – református programok a következő tíz napon.

Mérnökből lelkész

2013. május 17., címkék: pünkösd, loránt gábor

Megérteni Isten akaratát és elfogadni azt: nem könnyű, de ez az egyedüli jó, mondja Loránt Gábor. Az Újpest-belsővárosi Református Egyházközség lelkipásztorának hosszú út vezetett el addig, amíg megértette, hogy lelkésszé kell lennie. Katolikusból lett megtért reformátussá, mérnökből lelkésszé.

Az EVT pünkösdi üzenete

2013. május 14., címkék: pünkösd, egyházak világtanácsa (evt), pünkösd 2013

Az Egyházak Világtanácsának (World Council of Churches) elnökségének 2013-as pünkösdi üzenete.

Több nyelven egyet beszélve

2012. június 11., címkék: pünkösd, biblia, ökumené, közéleti és kulturális központ (rkkk), ökumene, Ökumené

Immár negyedszer lehettek tanúi a járókelők a budapesti Deák terén a Pünkösd hétfői ökumenikus nyilvános Bibliaolvasásnak.

Imádság és ének – egy nap a kínai reformátusoknál

2012. május 30., címkék: kínai reformátusok, pünkösd, budapest-józsefváros

Ha betérünk egy kínai étterembe, boltba, elképzelhető, hogy a tőlünk kulturálisan olyan különbözőnek tűnő eladó református hittestvérünk. Józsefvárosba mentünk, hogy megnézzük az itt élő kínaiak egyik református közösségét.

Az alsórákosi „kicsi pünkösd”

2012. május 27., címkék: pünkösd, népszokások

Egy erdélyi falu pünkösdi történelmi népszokásáról mesélt a Református Félórában Küllős Imola néprajztudós.

Pünkösdi szél fújt a MEÖT-ben

2012. május 26., címkék: pünkösd, ökumenikus tanács (meöt), ifjúság

Pünkösdi Zenés Vigíliát tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2012. május 25-én.

Az EVT pünkösdi üzenete

2012. május 25., címkék: egyházak világtanácsa (evt), pünkösd

Az Egyházak Világtanácsa az idei pünkösdre is készült üzenettel.

Pünkösdi bibliaolvasás a Deák téren

2011. június 24., címkék: pünkösd, Háttér, deák téri evangélikus templom

„Nem a magunk bölcsességét, írásértelmezését, művészetét szóltuk, hanem csak egyszerűen, sallangmentesen azokat a szavakat, amelyeket Isten Lelke ihletett sok száz évvel ezelőtt” – írja beszámolójában Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára.

Ökumenikus kápolnaszentelés volt Pálhalmán

2011. június 16., címkék: Ökumené, pünkösd, ökumene, ökumené, bölcskei gusztáv

Pünkösd ünnepe előtt, június 9-én került sor az ország egyik legnagyobb büntetés-végrehajtási intézetében, Dunaújváros-Pálhalma bernátkúti alegységében a Szent Bernát ökumenikus kápolna felszentelésére, amit Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Spányi Antal székesfehérvári püspök végzett. 

Pünkösd=Pentekoszté

2011. június 12., címkék: reformátusok lapja, 2011, pünkösd, Háttér

A pünkösd szó az Újszövetség görög nyelvén (Pentekoszté) ötvenedik napot jelent húsvéttól számolva. Vagyis az emberiség történelmének legfontosabb ténye, hogy az Isten 2011 évvel ezelőtt megjelent testben, Jézus Krisztus a golgotai kereszten eltörölte bűneinket, és feltámadásával végérvényesen legyőzte a halál és pokol erőit, ezért nála az örök élet beszéde van, a bűnbocsánat ajándéka a hozzá bizalommal forduló ember számára.  

Pünkösd üzenete az év minden napján aktuális

2011. június 12., címkék: pünkösd, egyházak világtanácsa (wcc), Háttér

Az Egyházak Világtanácsának (WCC) nyolc elnökségi tagja pünkösdi üzenetében azt hangsúlyozza, hogy ez a szent nap új lehetőséget kínál minden gyülekezetnek a Szentlélek eljövetelének megünneplésére, valamint a Szentlélek erejébe vetett bizalmunk megújítására. Közös imára hívnak bennünket, hogy mi is könyörögjünk Urunkhoz a békéért, az igazságért és reményért a világ minden népe számára.

Csűry István királyhágómelléki püspök pünkösdi pásztorlevele

2011. június 10., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, 2011, pünkösd, csűry istván

  "Legyünk valamennyien Isten seregében, hogy pünkösdünk megerősödést hozzon hűségünk, szeretetünk és szolgálatunk vállalkozásaiban."

Ökumenikus istentisztelet vasárnap Budapesten

2011. június 09., címkék: ima, pünkösd, ökumenikus tanács (meöt), Háttér, ökumenikus istentisztelet

Az Ökumenikus Tanács arra buzdítja tagegyházai gyülekezeteit, hogy a pünkösdi ünnepkörben találják meg az együtt imádkozás lehetőségeit, és a MEÖT ebben példát is szeretne mutatni.

A Szentlélek közössége és a pünkösdi ökumenikus közösség

2011. június 09., címkék: pünkösd, 2011, reformátusok lapja

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13) Sokunknak ismerősen cseng a keresztyén liturgiába mélyen beivódott páli áldásformula. De vajon elgondolkodtunk-e már a befejező szavak értelmén, jelentésén és jelentőségén?

A mennybemenetel ünnepe

2012. május 16., címkék: pünkösd, áldozócsütörtök, ünnep

Az áldozócsütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit mi, protestánsok, továbbra is használunk.

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink