Missziológia-diakóniát is lehet majd tanulni a komáromi református teológián

2010. május 31., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), Határon túl, selye jános egyetem

Az új szak már csak az Oktatásügyi Minisztérium jóváhagyására vár, a képzés szeptembertől indulhat.

Felzárkóztatja a mérai gyerekeket a Diakónia Alapítvány

2010. május 31., címkék: diakóniai keresztyén alapítvány, erdélyi egyházkerület, cigánymisszió, Határon túl

50 hátrányos helyzetű mérai gyermeknek nyújtja a felzárkózás esélyét két éven át a Lépésről lépésre című program.

Kanadáig érhet az egységes Magyar Református Egyház

2010. május 31., címkék: kanada, május 22., generális konvent elnöksége, Háttér

  A május 27-i Generális Konvent döntött arról, hogy a kanadai magyar reformátusok is csatlakozhatnak az egységes Magyar Református Egyházhoz, de az Alkotmányozó Zsinaton való részvételhez még jó pár lépcsőfok vezet. A csatlakozás menetéről, és arról, hogy a kanadai magyar reformátusság miért csak egy évvel az Alkotmányozó Zsinat után kérvényezte azt, Bibza István esperes, a Generális Konvent Egyházalkotmányi Bizottságának elnöke beszélt.

Az ultra-ortodoxok megosztják az izraeli társadalmat?

2010. május 31., címkék: Ökumené, szociológia, izrael, ökumené

Egy parkoló autó elzárja az utcát, ami Jeruzsálem Mea Schearim negyedébe vezet. Feketébe öltözött, pajeszos ortodox zsidók mindenfelé. „Ezek a kegyesek a szakadék szélére juttatnak minket: nem végeznek katonai szolgálatot, az adómból élnek” – mondja egy taxis a negyed közelében.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye

2010. május 29., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, Háttér, állampolgárság, kárpát-medence, trianon, közlemény

"A hála és köszönet mellett kifejezzük azon reményünket is, hogy végre megszakad az anyaországi, főleg baloldali politikusok által képviselt tartózkodó magatartás a leszakított területeken élő magyarokkal szemben" – olvasható abban a közleményben, amelyet a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület adott ki. Május 28-án tartott közgyűlésükön ünnepi határozatban örökítették meg a Magyar Parlament által május 26-án elfogadott törvényt, amely magyar állampolgárságot biztosít a Kárpát-medencében élő magyarok számára.

Több józanságot!

2010. május 28., címkék: szlovákia, nyelvtörvény, generális konvent elnöksége, vallási tolerancia, Háttér, állampolgárság, szlovákiai reformátusok (szrke)

„A szlovák-magyar viszony mélyponton van. Több józanságot lehetne elvárni a döntéshozók irányából, hogy erről a mélypontról ki tudjunk mozdulni. Senkinek nem lehet érdeke a konfliktusok túlzott gerjesztése” – véli a két szomszédos ország kapcsolatáról Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese. A egyházi vezető szerint az elmúlt nyolc év magyar kormányai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szlovák politikai elit úgy érezze, a felvidéki magyarokkal kapcsolatban nyugodtan feszegetheti a határokat.

A bevásárlóközpont nem helyettesíti a templomot!

2010. május 28., címkék: Ökumené, németország, ökumené

A német baloldal egyik vezéralakja, Oskar Lafontaine, aki fiatalabb korában jezsuita szemináriumot is látogatott, felhívta a figyelmet a vallások fontos szerepére, melyek a társadalom nélkülözhetetlen alkotóelemei.  

Csernobil-gyerekek Hannoverben

2010. május 28., címkék: Ökumené, ifjúsági misszió, németország, ökumené

Idén huszadik alkalommal jönnek csernobili gyermekek Hannoverbe, akik sugárfertőzést kaptak. Vendéglátójuk a Hannoveri Evangélikus Tartományi Egyház.

Sarkozy: a protestantizmus a francia identitás része

2010. május 28., címkék: Ökumené, franciaország, protestantizmus, ökumené

A francia elnök, Nicholas Sarkozy szerint a francia protestantizmus a nemzeti identitás fontos alkotóeleme – nyilatkozta az elnök a La Croix napilap pénteki számában.

RVSZ: Tanuljunk az afrikai egyházaktól!

2010. május 28., címkék: setri nyomi, szociológia, svájc, Nagyvilág, egyházak világtanácsa (wcc)

Setri Nyomi, a Református Világszövetség főtitkára szerint az, hogy a svájci egyházaknak egyháztagságuk csökkenésével kell számolniuk, inkább esélyt, mint nehézséget jelent. 2050-re az alpesi ország lakosságának még 20 %-a református lesz, szemben a mai 33 %-kal.

Több, mint ami látszik

2010. május 28., címkék: börtönmisszió, molnár istván, Háttér

L. Molnár István lelkipásztor, a református Börtönmisszió vezetője Közép-Európa legnagyobb börtönében koordinálja a missziókat, a fogva tartottak és a személyzet lelki életét. A budapesti Kozma utcai fegyház és börtön lelkészével a Börtönmisszió huszadik és a börtönlelkészi szolgálat tizedik évfordulójáról beszélgettünk.

Fejlesztés a Nagykönyvtárban

2010. május 28., címkék: Rendezvény, debreceni református kollégium, Hírek

A magyar lakosság több mint fele nem olvas és az emberek nyolcvan százaléka nem jár könyvtárba. Az olvasási kultúra fejlesztéséért egy másfél éves programsorozat indul a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában.

A Harangszó júniusi első számából

2010. május 28., címkék: harangszó, királyhágómelléki egyházkerület, Határon túl, trianon

A trianoni évfordulóról, nőszövetségi teadélutánról és presbiteri konferenciáról is ír a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

Konvent: liturgia, alkotmány és megemlékezés

2010. május 27., címkék: kárpát-medence, magyar református egyház, köntös lászló, bibza istván, bölcskei gusztáv, tőkéczki lászló, Hírek, liturgiai bizottság (konvent)

A Generális Konvent komáromi ülésének délutáni témái között szerepelt a Liturgiai Bizottság kiadványa az istentisztelet alapjairól, beszámoló hangzott el a Kárpát-medencei közös lap előkészületeiről, és elfogadták a Bibliaolvasó vezérfonal nevesített vasárnapjait.

Reformátusok a kegyelem trónusánál

2010. május 27., címkék: liturgiai bizottság (konvent), Háttér

A Generális Konvent Liturgiai Bizottsága közös gondolkodásra hív minden olyan református egyháztagot és testületet akinek, és amelynek fontos az istentisztelet ügye. Reformátusok a kegyelem trónusánál– A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei címmel egy kiadvány jelentetett meg a Magyarországi Református Egyház.

Először lesz közös költségvetése a Magyar Református Egyháznak

2010. május 27., címkék: tarr zoltán, marian hamari, komárom, trianon, géresi róbert, magyar református egyház, kárpát-medence, generális konvent elnöksége, állampolgárság, Hírek, csomós józsef, fazekas lászló

A felvidéki Komáromban, története során először tanácskozik a határon túl a Generális Konvent. A Kárpát-medencei reformátusság legfőbb tanácskozó testülete közös költségvetést, és a trianoni békeszerződésről szóló nyilatkozatot fogadott el. Az ülésen felszólalt a felvidéki református egyház szlovák nyelvű püspökhelyettese is.

Szlovák–magyar két jóbarát?

2010. május 27., címkék: marian hamari, nyelvtörvény, magyar református egyház, vallási tolerancia, Háttér, állampolgárság, szlovákiai reformátusok (szrke)

A szlovák– magyar együttélés modelljeként tekint Marian Hamari egyházára, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházra (SZRKE). A szlovák püspökhelyettes szerint az egyháznak mindenkor a megbékélést és az emberek megnyugtatását kell szolgálnia: "Nekünk, keresztyéneknek mindennél, még az állampolgárságunknál is fontosabb az, hogy Isten királyságának a polgárai vagyunk."

A hit erejével elhordozni, de nem elfelejteni

2010. május 27., címkék: grand rapids, 2004. december 5., nyilatkozat, Grand Rapids, trianon, magyar református egyház, kárpát-medence, generális konvent elnöksége, Háttér, május 22.

A Generális Konvent nyilatkozatot fogadott el a trianoni békeszerződés kilencvenedik évfordulója kapcsán. A komáromi ülésen született dokumentum szerint a békediktátum igazságtalan volt, három generáció elteltével azonban együtt kell élni történelmünk e megrázó valóságával. "...meg kell tanulnunk úgy együtt élni történelmünk e megrázó valóságával, hogy az új európai rend alapjain állva a megosztottságot meghaladó és a határokon átívelő közös jövőt kell építenünk" - olvasható a nyilatkozatban.

Nemzetközi konferencia a vallásszabadságról

2010. május 26., címkék: tudományos konferenciák, egyházi törvény, Hírek

Az egyházakról szóló törvény húsz éves évfordulója alkalmából tanácskoznak a vallási esélyegyenlőség  hazai és külföldi szabályozásáról, gyakorlatáról.

Indonézek és magyarok tanácskoztak a vallásközi párbeszédről

2010. május 26., címkék: fabiny tamás, tóth károly, Háttér, evangélikus egyház, Fabiny Tamás, vallásközi konferencia, vallási tolerancia, bölcskei gusztáv, gödöllő, karasszon istván

Indonéz kezdeményezésre, evangélikus segítséggel szerveződött az a konferencia, amelyet kedden tartottak Gödöllőn. Az Első Indonéz-Magyar Vallásközi Párbeszéd Konferencián felszólalt Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke, részt vett több magyarországi és indonéz vallási vezető, de a délkelet-ázsiai ország több magas rangú kormánytisztviselője is.

Istent keresem

1Thessz 5,1–11

„...legyünk éberek és józanok!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →