A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének nyilatkozata

2017. szeptember 05., címkék: Balatonszárszó, balatonszárszó, nyugat-európai protestáns gyülekezetek szövetsége, nyilatkozat

Hét ország 14 protestáns gyülekezetének képviselői voltak jelen Balatonszárszón, a szövetség közgyűlésén, akik a nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra 21. századi helyzetét és kihívásait tárgyalták, meghívott hazai állami és egyházi előadók közreműködésével.

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének nyilatkozata

2017. szeptember 05., címkék: Balatonszárszó, balatonszárszó, nyugat-európai protestáns gyülekezetek szövetsége, nyilatkozat

Hét ország 14 protestáns gyülekezetének képviselői voltak jelen Balatonszárszón, a szövetség közgyűlésén, akik a nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra 21. századi helyzetét és kihívásait tárgyalták, meghívott hazai állami és egyházi előadók közreműködésével.

Újra lesz szárszói konferencia

2017. március 01., címkék: értelmiségi konferencia, balatonszárszó, Balatonszárszó

Sokak kívánsága teljesül idén augusztus végén, ugyanis újra lesz szárszói konferencia. A helyszín természetesen Balatonszárszó, hiszen e hely őrzi a fogalommá lett 1943-as konferencia hagyományát, de a rendszerváltás után is itt éledt fel az az igény, hogy újra legyenek értelmiségi találkozók, amelyeket 2012-ig rendszeresen meg is tartottak.

Újra lesz szárszói konferencia

2017. március 01., címkék: értelmiségi konferencia, balatonszárszó, Balatonszárszó

Sokak kívánsága teljesül idén augusztus végén, ugyanis újra lesz szárszói konferencia. A helyszín természetesen Balatonszárszó, hiszen e hely őrzi a fogalommá lett 1943-as konferencia hagyományát, de a rendszerváltás után is itt éledt fel az az igény, hogy újra legyenek értelmiségi találkozók, amelyeket 2012-ig rendszeresen meg is tartottak.

Hangoló

2016. április 29., címkék: hangoló, balatonszárszó, ifi, Hangoló – Gyakorlatok a Krisztusban maradáshoz, Balatonszárszó

Életünket, mint egy hangolóhoz, a Lélek által Jézushoz igazítani – így is összegezhetjük a keresztyén életfeladatot. E cél elérését segítené az a háromnapos tréning május közepén, amely az elcsendesedés, az igeolvasás és a közösséggyakorlás különböző formáinak megismerésére és gyakorlására helyezi a hangsúlyt.

Hangoló

2016. április 29., címkék: hangoló, balatonszárszó, ifi, Hangoló – Gyakorlatok a Krisztusban maradáshoz, Balatonszárszó

Életünket, mint egy hangolóhoz, a Lélek által Jézushoz igazítani – így is összegezhetjük a keresztyén életfeladatot. E cél elérését segítené az a háromnapos tréning május közepén, amely az elcsendesedés, az igeolvasás és a közösséggyakorlás különböző formáinak megismerésére és gyakorlására helyezi a hangsúlyt.

Mint az álmodók

2013. december 06., címkék: szórvány, lelkésztovábbképzés, balatonszárszó, dani eszter

Balatonszárszón tartották a szórványgondozó lelkészek léleképítő konferenciáját december 1. és 4. között. Reflexió.

Te mennél vagy maradnál?

2013. augusztus 12., címkék: balatonszárszó, sdg, migeneráció

Augusztus kilencedike, az év egyik legforróbb napja. Mégis mintegy százan döntöttek úgy, hogy részt vesznek a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom által szervezett MIGeneRÁCIÓ konferencia második napján Balatonszárszón. Úgy tűnik, mégsem volt annyira merész vállalkozás a negyven fokos kánikulában a kivándorlás témakörében gondolkodásra hívni másokat.

Stratégiaépítés és oktatáspolitika

2013. február 17., címkék: balatonszárszó, református oktatás, zsinati oktatásügyi iroda, konferencia

Kisvárdától Békésen át Csurgóig minden református köznevelési intézményből eljutottak arra a kétnapos konferenciára, amit az oktatáspolitikai változásokra történő felkészülés mellett a református köznevelési stratégia kidolgozása témakörben szervezett meg február 13. és 15. között a Zsinat Oktatásügyi Irodája Balatonszárszón. Igaz azonban, hogy - az időjárási körülmények következtében, a roppant nagy hótömeg miatt – éppen a nyugat-dunántúli intézményekből nem lehetett a Balaton déli partját megközelíteni. Az SDG Konferenciaközpontban így is a százötvenkilenc református köznevelési intézmény és fenntartója képviseletében mintegy kétszáz fő vett részt a konferencián.

Ismét napirenden Szárszó

2011. november 15., címkék: balatonszárszó, XIII. Zsinat kilencedik ülés, sdg konferenciatelep

Ismét a Zsinati Tanács és a Zsinat napirendjére kerül a balatonszárszói SDG Konferenciaközpont üzemeltetésének jövője. A két testület lapzártánk után, november 16-án és 17-én tanácskozik a kérdésről, és várhatóan döntést is hoz az ügyben. Ha a képviselők elé kerülő koncepció elnyeri a tanácskozás résztvevőinek tetszését, a telep működése január 1-jével az elmúlt évekéhez képest merőben új alapra kerül, így pont kerülhet a sok éve húzódó, az egyházunk egészét érzékenyen érintő ügy végére.

Félig üres vagy félig teli a pohár?

2011. október 05., címkék: balatonszárszó, Rendkívüli Zsinat 2011

Erre a kérdésre kerestük a választ a rendkívüli zsinat után Szücs Attila vállalkozóval, dunántúli képviselővel, a rendhagyó ülés kezdeményezőjével, aki Balatonszárszón a Magyar Református Üzletemberek Szövetségének megalapítási szándékát is bejelentette.

A lelkipásztor is ember

2011. október 03., címkék: balatonszárszó, futó zoltán, Rendkívüli Zsinat 2011, zsinat

Egyházfegyelem, büntetés, megbocsátás, megtisztulás, lelkigondozás – ezekkel a súllyal bíró fogalmakkal lehet összefoglalni mindazt, amiről Futó Zoltán sarkad-újteleki lelkipásztorral az MRE Zsinatának rendkívüli ülése után beszélgettünk.

Örömöt vinni egy örömtelen világba

2011. október 03., címkék: zsinat, tiszáninneni egyházkerület, Rendkívüli Zsinat 2011, balatonszárszó, csomós józsef

A rendkívüli Zsinat kétnapos ülésének végén Csomós József Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét kérdezte a tirek.hu arról, hogyan látta a rendhagyó tanácskozást és hogyan értékeli az ott felmerült témákat, ötleteket.

Lelkipásztori élet lelkigondozás nélkül?

2011. szeptember 30., címkék: balatonszárszó, takaró tamás, Rendkívüli Zsinat 2011, zsinat

Takaró Tamás pesterzsébeti lelkipásztor annak az adatnak a kapcsán fejtette ki véleményét, miszerint a református fiatalok mindössze öt százaléka keresi meg párkapcsolati gondjaival lelkészét.

Becsületessé válni

2011. szeptember 30., címkék: balatonszárszó, sipos bulcsu kadosa, Rendkívüli Zsinat 2011, zsinat

„Az egyházfegyelem gátja, hogy sok lelkész úgy gondolja, nem számonkérhető” – fejtette ki véleményét Sipos Bulcsu Kadosa északpesti esperes.

Ez történt a csütörtöki rendkívüli ülésen

2011. szeptember 29., címkék: balatonszárszó, Rendkívüli Zsinat 2011, zsinat

A presbiteri, a lelkészi szolgálatot, valamint egyházszervezet kérdéseket és a gazdálkodást is érintette a második nap napirendje.

Fogyatkozó és öregedő református egyház

2011. szeptember 28., címkék: zsinat, Rendkívüli Zsinat 2011, balatonszárszó, bölcskei gusztáv

A mai kétharmadára csökkenhet negyven év múlva a református egyház tagsága, ami finanszírozási és egyházszervezeti válsághoz vezethet – derült ki Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspöknek, a Zsinat lelkészi elnökének a református egyház helyzetét vázoló, a rendkívüli ülésszakot bevezető előadásából.

A hamis álomlátók vetekednek az igazival

2011. szeptember 28., címkék: balatonszárszó, hajdú zoltán levente, Rendkívüli Zsinat 2011, zsinat

Jeremiás próféta szavai kapcsán az álpróféták és a próféták közötti különbséget ecsetelte Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkész a Zsinat balatonszárszói rendkívüli ülésén elmondott prédikációjában, szerdán.

Ez történt a Zsinat rendkívüli ülésén szerdán

2011. szeptember 27., címkék: zsinat, Rendkívüli Zsinat 2011, balatonszárszó

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a májusban hozott döntés értelmében szerdán és csütörtökön rendkívüli ülést tart a balatonszárszói SDG Konferenciaközpontban. Szerdán elhangzott Bölcskei Gusztáv zsinati lelkészi elnök megnyitója, amely ezúttal tartalmában számvetés, helyzetmeghatározás és előretekintés volt. A tanácskozás során a misszió irányai, ehhez kapcsolódó előterjesztések voltak terítéken. Az ülésen elhangzottakról folyamatosan frissített cikkben számoltunk be.

Csak az egyház!

2011. szeptember 23., címkék: Rendkívüli Zsinat 2011, szücs attila, reformátusok lapja, balatonszárszó

Tegyük félre az egónkat és a pesszimizmusunkat, és az optimista cipőgyári üzletkötő példája lebegjen előttünk – erre kéri zsinati képviselőtársait és egyházunk vezetőit Szücs Attila vállalkozó, a rendkívüli zsinati ülés kezdeményezője.

Istent keresem

3Móz 7,22–38

„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Izráel fiainak:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →