Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé...”
(Mk 2,13–17)

13 Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. 14 Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. 15 És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. 16 Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak: Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel? 17 Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.

„...sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé..." (15). Az akkori példás hívők közelébe nem igyekeztek a vámszedők és a bűnösök, hiszen az írástudók hamarabb mondtak ítéletet felettük, minthogy irgalmat gyakoroltak volna. Az ítélkezés pedig eltávolít és elválaszt egymástól. Jézus azonban éppen ezekhez az emberekhez jött, akiknek fájt, hogy életüket elrontották, akik vágytak valami másra, akiket megragadott a szava és a szeretete. Jézus a bűnösöket hívja, nem az igazakat.

RÉ 436 MRÉ 267


„… mert örülhetek szabadításodnak…”(1Sámuel 2,1-10)

(1) „… mert örülhetek szabadításodnak…”(1Sámuel 2,1-10)* Anna hálaéneke azt a szabadító Istent magasztalja, aki az egyetlen, szent, sziklaszilárd Isten, és aki visszaadja népe gyermekeinek az erőt. – 1. Milyen pontos megfogalmazása ez Isten szabadításának: fogy az életerő, de Isten a maga örökkévaló erejéből ajándékoz nekünk; - abból az erőből, amely Jézus Krisztus által legyőzte még a halált is (6). Ez az igazi szabadulás, amely nem feltétlenül e-világi problémákban segít, azoknak elhordozásához többnyire erőt ad, hanem megvált. (1-2) – 2. Isten szabadítása mindig kiterjed az elesettekre, az éhezőkre, a meddőkre, a gyászolókra, a szegényekre; - vagyis azokra, akik akár saját hibájukból is, az élet reménytelen peremére kerültek. (5-8) – 3. De Isten szabadítása sokkal több, mint társadalmi reform, hiszen egy győztes, egy gazdag ugyanolyan nyomorult, mint a szegény és a testi szemekkel láthatóan elesett. Ezért azok részesülnek az Úr szabadításából, gazdagok és szegények egyaránt, akik az Ő hívei, akik nem szállnak szembe Ővele, hanem leborulnak Őelőtte, mint ahogy azt Anna tette, és az Ő kegyelmére bízzák életüket. (9-10)

 ___

* Anna hálaénekének üzenete Mária hálaénekével azonos (Lukács 1,46-55), mert mindkettő azt a szabadító Istent magasztalja ujjongó szívvel, aki egyetlen, szent, sziklaszilárd Isten, és aki visszaadja népe gyermekeinek az erőt.

– 1. Milyen pontos megfogalmazása ez Isten szabadításának: fogy az életerő, de Isten a maga örökkévaló erejéből ajándékoz nekünk; - abból az erőből, amely Jézus Krisztus által legyőzte még a halált is (6). Ez az igazi szabadulás, amely nem csupán és nem feltétlenül e-világi problémákban segít, azoknak elhordozásához többnyire erőt ad, hanem megvált. A szabadítás fontos része az is, hogy akkor majd felnyílhat szánk az ellenségeink ellen; - vagyis az Úr színe előtt nem maradnak kibeszéletlen, és elrendezetlen dolgok. De vigyázzunk, ha mi lettünk ellenségesek másokkal szemben, ez ránk is ugyanúgy vonatkozik (1-2).

– 2. Isten szabadítása mindig kiterjed az elesettekre, az éhezőkre, a meddőkre, a gyászolókra, a szegényekre; - vagyis azokra, akik akár saját hibájukból is, az élet reménytelen peremére kerültek. Jó, hogy ez így van! Istennel szemben nem vitatkozhatunk, hiszen Ő mindent tökéletesen lát és intéz (3). Az Ő mércéje más, mint a miénk (5-8).

– 3. De! Mivel népszerű téma ez manapság, mondjuk ki, hogy Isten szabadítása sokkal több, mint társadalmi reform, hiszen egy győztes, egy gazdag ugyanolyan nyomorult, mint a szegény és a testi szemekkel láthatóan elesett. Ezért azok részesülnek az Úr szabadításából, gazdagok és szegények egyaránt, akik az Ő hívei, akik nem szállnak szembe Ővele, hanem leborulnak Őelőtte, mint ahogy azt Anna tette, és az Ő kegyelmére bízzák életüket (9-10). Ez a ráhagyatkozás már eleve kegyelmi állapot. Ez a kegyelem a gazdag és szegény elesettet eleve megváltoztatja.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mk 2,13–17

„...sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink