Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
( 2Tim 1,1–7)

1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, 2 Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. 3 Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, 4 és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. 5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. 6 Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. 7 Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Az apostol fiának tekinti Timóteust. Rajtunk mennyire látszik meg, hogy egymás testvéreinek mondjuk magunkat? Az erő lelkét kaptuk: nem rettenünk vissza a szolgálattól és a bizonyságtételtől, a világ Ura áll mellettünk. Szeretet: az erő nem erőszakosságban jelenik meg, hanem kedvességben, áldozathozatalban és megmentő szándékban. Józanság: nem dőlünk be a korszellemnek, divatos tévtanításoknak, de saját fölényünknek sem.

RÉ 303 MRÉ 181


„Efraim szelet hajszol…” (Hóseás 12)

(2) „Efraim szelet hajszol…” (Hóseás 12)

Félelmetes ereje van a szélnek. Nemcsak abban az értelemben, hogy rombolhat, pusztíthat, hanem abban az értelemben is, hogy hol ilyen, hol olyan irányba állít bennünket. A zászló hol erre, hol arra lobog, még akkor is, ha megtépázta a szél. Ugyanakkor a szelet nem lehet megragadni, egyszer tornádó, másszor mintha itt sem lett volna, eltűnik a szélcsend beköszöntével. Életünk tartalmára, irányára, értékére is rákérdez ez a bibliai kép. Mit hajszolunk ebben a világban? Szelet hajszolunk? Milyen hatásoknak tesszük ki magunkat?

– Hóseás Izráel, az északi országrész felett tart ítéletet, amikor kijelenti, hogy „Efraim szelet hajszol…” (2) Isten népe is lehet ilyenné? Hitetlen, ingadozó, hűtlen, megbízhatatlan, hazug? (3) Hosszan részletezi ezt a nyomorult állapotot a próféta, az egész fejezetben, könyvének nagy részében.

– Isten szava megtérésre hív, amelyből irgalom, igazság, remény fakad (7). Aki az Úrhoz fordult, az nem szűnik meg az Úrban bízni. Isten népe nem kalmárkodásra, e-világi alkukra (8), ócska, múlandó és hitetlen küzdelmekre alapoz (4), hanem az Úr megtartó kegyelmére, amely egyre tisztábbá mossa életét, szolgálatát. Ez a megtérés az Isten Szentlelkének ajándéka. Ez áldott „szél”! Ez nem rombol. Ez is láthatatlan, de láthatóan megtapasztalható a munkája. Ennek a szélnek tedd ki Urunk, az életünket (János 3,8). Őrizz meg a szentségben, az állhatatosságban, és óvj meg minden ügyeskedő és hűtlen kalmárkodástól! (1)

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Istent keresem

2Tim 1,1–7

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →