Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...kell...”
(Mt 16,21–23)

21 Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. 22 Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte: Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled! 23 Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére.

„...kell..." (21). Teljesen érthető, hogy Péter meg akarja menteni Jézust. Mégis, ha megtette volna, akkor az Úr nem menthette volna meg váltsághalála által a benne hívőket. Jézusnak valóságos emberként, a Gecsemáné-kertben kellett teljesen megharcolnia, hogy mi az Atya akarata. Az ember Jézus mindent odatett Isten kezébe, jóllehet Istenként minden az ő hatalmában van. Jézust követve mit kellene ma nekem az Úr kezébe tennem?

RÉ 184 MRÉ 218


„Útnak indult…”(1Mózes 46)

(1) „Útnak indult…”(1Mózes 46)* ÚTON… – 1. Egy ideig szeretünk utazni, úton lenni. Valóban, el kell menni ahhoz, hogy újra meg tudjunk érkezni. Idősödve azonban egyre nagyobb szorongással jár minden útnak indulás, mert nélkülözhetetlen a megszokott, biztos otthon, a gyökerek... – 2. Erős hitet kapott Ábrahám, hogy ott tudta hagyni a megszokott „biztosat”. Ugyanezzel a hittel cselekedhetett Jákób is, aki élete végén idegenbe kényszerült (1). Ők nem élményből, kalandvágyból, jó dolgukban mozdultak, hanem mert megkérdezték az Urat, az Úr pedig megszólította őket, kiszólította őket a régiből, ezért Őneki engedelmeskedtek az induláskor (2). – 3. „Evangéliumi jó” azonban olvasni; – ahogy az Úr bemutatkozik, bizonyosan kijelentve, hogy Ővele van dolgunk; – majd Ő elveszi félelmeinket, még idegenben is; – miközben azzal a csodálatos ígérettel ajándékoz meg minket, hogy az Ő keze visszahoz, hazavezet bennünket (3–5). Ez nemcsak földi életünkre érvényes, hanem örök életünkre nézve is: Hazavár az Úr!

___

* ÚTON…

– 1. Egy ideig szeretünk utazni, úton lenni.

Valóban ki kell szakadni a megszokottból, hogy megújultan tudjunk visszatérni saját, mindennapos helyünkre.

El kell menni ahhoz, hogy újra meg tudjunk érkezni.

Idősödve azonban egyre nagyobb szorongással jár minden útnak indulás, mert nélkülözhetetlen a megszokott, biztos otthon, a gyökerek, beleértve az egész életünket szimbolizáló „cuccainkat”, amit halálunk után egyből konténerbe vágnak.

– 2. Erős hitet kapott Ábrahám, hogy ott tudta hagyni a megszokott „biztosat”.

Ugyanezzel a hittel cselekedhetett Jákób is, aki élete végén idegenbe kényszerült (1).

Csak hitben hordozható el az a tény, hogy „bármi történhet velünk”, és ebben a világban úton vagyunk, „zarándok–létben”, hiszen nincs itt nekünk maradandó városunk (Zsidókhoz írt levél 13,14).

Ábrahám és Jákób nem élményből, kalandvágyból, jó dolgukban mozdultak, hanem mert megkérdezték az Urat, az Úr pedig megszólította őket, kiszólította őket a régiből, ezért Őneki engedelmeskedtek az induláskor (2).

– 3. „Evangéliumi jó” azonban olvasni;

– ahogy az Úr „bemutatkozik”, bizonyosan kijelentve, hogy Ővele van dolgunk;

– majd Ő elveszi félelmeinket, még idegenben is;

– miközben azzal a csodálatos ígérettel ajándékoz meg minket, hogy az Ő keze visszahoz, hazavezet bennünket (3–5).

Ez nemcsak földi életünkre érvényes, hanem örök életünkre nézve is: Hazavár az Úr!

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →