Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!”
(Ez 23,36–49)

36 Ezt mondta nekem az Úr: Emberfia! Akarsz-e ítéletet mondani Oholá és Oholíbá fölött? Akkor szembesítsd őket utálatos tetteikkel! 37 Mert házasságtörők, vér tapad a kezükhöz; bálványaikkal követték el a házasságtörést, azoknak áldozták oda eledelül még a fiaikat is, akiket nekem szültek. 38 Azt is megtették velem, hogy ugyanazon a napon tisztátalanná tették szentélyemet, és meggyalázták szombatjaimat. 39 Mert levágták fiaikat bálványaiknak, és még aznap elmentek szentélyembe, meggyalázva azt: ezt tették az én házammal! 40 Sőt emberekért küldtek, akik messze laknak tőlük; követet küldtek hozzájuk, és azok el is jöttek. A kedvükért megmosakodtál, kifestetted a szemedet, és ékszerekkel ékesítetted fel magad. 41 Vetett ágyra ültél, előtte terített asztal volt, és az én tömjénemet és olajomat tetted arra. 42 Vidám lárma hallatszott ott. Az embertömeghez még ivócimborákat is hoztak a pusztából. Ezek karperecet adtak a nők kezére, díszes koszorút a fejükre. 43 Akkor ezt mondtam: Még a kivénült asszony is házasságtörő? Már egy ilyen paráznával is paráználkodnak? 44 Úgy jártak hozzá, ahogy a parázna nőhöz szokás: úgy jártak Oholához és Oholíbához, ezekhez a fajtalan nőkhöz. 45 De majd igaz férfiak ítélkeznek fölöttük a házasságtörők és a vérontók törvénye szerint, mert házasságtörők, és vér tapad a kezükhöz. 46 Ezt mondja az én Uram, az Úr: Hívjanak össze ügyükben népgyűlést, és elrettentő példaként vessék őket prédára! 47 Kövezze meg őket a népgyűlés, és vágják őket a kardjukkal darabokra; fiaikat és leányaikat gyilkolják le, házaikat pedig perzseljék föl! 48 Véget vetek a fajtalankodásnak az országban, hogy okuljon belőle minden asszony, és ne kövessen el olyan fajtalanságot, mint amilyet ti. 49 Így róják ki rátok fajtalankodásotok büntetését, és viselni fogjátok bálványozásotok vétkének következményeit. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!

„Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!" (49). A házasságtörő asszonyok szemére veti az Úr minden bűnüket. Mindent tud rólunk is, utálatosságainkat is számon tartja. „Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, teelőled elrejtenem semmit sem lehet..." (RÉ 345). Isten szemei olyanok, mint a tűz lángja. Nemcsak bűnös tetteinket, hanem mulasztásainkat, vele szembeni gondolatainkat is ismeri. Ő „a szívek és vesék vizsgálója" (Zsolt 7,10). Őszinte bűnbánattal forduljunk hozzá, hiszen Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen (Ez 18,23).

RÉ 470 MRÉ 364


„…Isten akaratából örökös is.” (Galata 4,1–7)

(7) „…Isten akaratából örökös is.” (Galata 4,1–7)* ÖRÖKÖSÖK VAGYUNK! – 1. Kiskorú örökösök voltunk. Amíg az örökös kiskorú, addig gyámkodnak felette, az apa által meghatározott módon és ideig; – noha kiskorúként is övé a vagyon, de afelett még nem rendelkezik. Kiskorúként ki vagyunk szolgáltatva a világ elemeinek. Ez a kiskorúság azt jelenti, hogy már az enyém az, amivel még nem tudok élni.  Mennyi komolyzenei CD–m, mennyi könyvem van, ott vannak a szemem előtt, az én tulajdonaim, és nem jutok hozzájuk; – ott a Balaton a lábam előtt, és nem fürdök benne… (1–3). – 2. A mai evangélium az, hogy kiskorú örökösök voltunk, de eljött az idő teljessége, és Jézus Krisztusban felnőtt, nagykorú örökösök lettünk; – „gyámok” helyett megváltott, örökséghez hozzáférő felnőttek lettünk (4–7). – 3. De lesz még ennél is jobb a helyzet. A kiskorú és felnőtt örökösből megérkezett örökösök leszünk majd, Jézus Krisztus visszajövetelével (4). Már hozzáférünk az örököséghez, de ebben a világban még nem tudjuk azt maradéktalanul „megragadni”. „Odaátra” megérkezve, bocsánat a kifejezésért, „maradéktalanul élvezhetjük” majd az Ő mérhetetlen gazdagságát (Efezus 2,7).

___

* ÖRÖKÖSÖK VAGYUNK!

– 1. Kiskorú örökösök voltunk.

Amíg az örökös kiskorú, addig gyámkodnak felette, az apa által meghatározott módon és ideig; – noha kiskorúként is övé a vagyon, de afelett még nem rendelkezik.

Kiskorúként alárendeltek, szolgák vagyunk; – potenciális örökösként is.

Kiskorúként ki vagyunk szolgáltatva a világ elemeinek.

Tökéletes diagnózis ez rólunk, emberekről.

Jézus Krisztus nélkül ki vagyunk szolgáltatva a világ minden hatásának; – a szabadság összes látszatát keltve is.

Ez a kiskorúság azt jelenti, hogy már az enyém az, amivel még nem tudok élni. 

Mennyi komolyzenei CD–m, mennyi könyvem van, ott vannak a szemem előtt, az én tulajdonaim, és nem jutok hozzájuk; – ott a Balaton a lábam előtt, és nem fürdök benne… (1–3).

– 2. A mai evangélium az, hogy kiskorú örökösök voltunk, de eljött az idő teljessége, és Jézus Krisztusban felnőtt, nagykorú örökösök lettünk, törvény helyett kegyelem alatt vagyunk, szolgák helyett Isten szabad fiaivá lettünk; – gyámok helyett megváltott, örökséghez hozzáférő felnőttek lettünk; – és ezzel a nagykorúsággal hálatelt, határokat ismerő, az isteni rendhez igazodó alázattal élünk.

Isten Lelke megfürdetett bennünket az „örökség újjászülő vízében” (4–7).

– 3. De lesz még ennél is jobb a helyzet.

A kiskorú és felnőtt örökösből megérkezett örökösök leszünk majd, Jézus Krisztus visszajövetelével.

Már hozzáférünk az örököséghez, de ebben a világban még nem tudjuk azt maradéktalanul „megragadni”.

„Odaátra” megérkezve, lesz elegendő „időnk”, lehetőségünk, „bölcsességünk”, szeretetünk, hogy birtokba vegyük, feldolgozzuk, bocsánat a kifejezésért, „maradéktalanul élvezzük” az Ő mérhetetlen gazdagságát (Efezus 2,7).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Ez 23,36–49

„Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink