Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...Isten megvetette őket...”
(Zsolt 53)

1 A karmesternek: „A betegség" kezdetű ének dallamára. Dávid tanítókölteménye. 2 Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 3 Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 4 Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 5 Nem tudják a gonosztevők, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem kiáltanak, 6 hogy majd egyszer igen megrettennek, akik addig nem rettegtek! Mert szétszórja Isten támadóid csontjait, megszégyeníted őket, mert Isten megvetette őket. 7 Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.

„...Isten megvetette őket...” (6). Ha Isten megvetett bennünket, akkor csak istentelenül élhetünk. Ez a lelkület azonban a bolond, értelem és szív nélküli ember sajátja. Az ilyenek egész élete hazugság és gonoszság (1–3). Mindnyájan ilyenek vagyunk. De ha Isten könyörül rajtunk, ad értelmet, hogy őrá tekinthessünk – aki már előbb ránk tekintett (4). Isten saját népe megtérését akár úgy is elvégzi, hogy megrettenti, szétszórja, megszégyeníti őket (5–6). Isten népe ekkor az Úr szabadítása után sóhajt, ő pedig jóra fordítja népe sorsát (7).

RÉ 53 MRÉ 53

„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam…”(1Timóteus 1,18-20)

(18) „Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam…”(1Timóteus 1,18-20) Az itt olvasható utasításnak hivatalos érvénye van, amely az igaz tanítás hű megőrzésére és továbbadására vonatkozik.* Valóban, ez már egy intézményesült egyház, igaz tanítással, szemben a tévtanításokkal. Itt az egyház vezetői már hivatalosan is megszólalnak, nemcsak Igét hirdetnek és szeretetszolgálatot végeznek, hanem parancsokat adnak, védik az egyházat (18-19). Később aztán kiderült, hogy az igaz tanítást, Jézus Krisztus személyével, az evangélium tartalmával, valamint az Ószövetséghez, a törvényhez való viszonyával kapcsolatosan, és más területeken is, szinte folyamatosan pontosítani kellett és kell. Ez létkérdés. Ugyanakkor éppen ebben a kivédhetetlen „pontosításban”, amelynek során megfegyelmezzük, a jobbítás szándékával „kizárjuk” azokat, akik ettől eltérnek (19-20); - éppen ebben a szakadatlan „nemes harcban” vész el a lényeg, a megváltó krisztusi szeretet evangéliuma. Hány ilyen „pontos” tankeresztyénnel találkoztam már, de Jézus Krisztus arcát alig-alig láttam rajtuk… Kár!

___

* Timóteus kézrátétel, imádság és Lélek által kapott, kimondott Igék („prófécia”) által lett szolgálatba állítva. Ez ad erőt és bátorságot Timóteusnak ahhoz, hogy a hit harcát, a nemes harcot jó lelkiismerettel megharcolja, és hitéhez hűséges legyen mindhalálig (Jelenések 2,10).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Zsolt 53

„...Isten megvetette őket...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink