Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!”
(Jn 7,37–39)

37 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. 39 Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

„...felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!" (37). Ennyit olvasva, teljesen érthetetlen. Mit igyék? Miért? Hogyan? Élelem nélkül lehet bírni egy darabig. Innivaló nélkül sokkal rövidebb ideig, és sokkal nehezebben. Az emberek feszült figyelemmel hallgatták; szinte „itták" a szavait. Úgy gondolom, erről beszélt Jézus. Az evangéliumok visszatérő fordulata Jézus hívó szava – akár gyerekekhez, akár felnőttekhez. A szomjúság enyhítésének a képe a teljes Szentírás gyakran használt hasonlata. Kedves bibliaolvasó: a feltámadott Jézus hív!

RÉ 179 MRÉ 494


„Ekkor beszüntették a munkát…” (Ezsdrás 4,17–24)

(24) „Ekkor beszüntették a munkát…” (Ezsdrás 4,17–24)

„És e rágalomnak tárgya, ronggyá tépve, elcsigázva, szörnyen össze-vissza törve, pellengéren pusztul el…” (Rossini, A sevillai borbély)

– 1. Igen, ez működik. Ma „elektronikus pengékkel” kaszaboljuk egymást. A rágalom befúródik az áldozatba, mint alattomos kukac a fába, és a kellő időben bizonyosan kidögleszti azt.

– 2. Itt is hatott a rágalom. A király, a bevádoló levél alapján kivizsgálta az ügyet, és pontosan arra jutott, amit az ellenség vádja tartalmazott, miszerint Isten népe folyton lázadó nép (17–20). Ezért abba kellett hagyni a jeruzsálemi templom újjáépítését, az újabb parancsig, és az utasítást fegyveres erővel végre kellett hajtatni (21–22)

– 3. Mielőtt átokzsoltárokat kezdenénk el idézni, gondoljunk bele abba, hogy minden vád joggal vádol. Lázadók és igen gyarlók vagyunk. Irgalomra szorulunk. Jogos a büntetés. De nem végleges az ítélet. Egy időre korlátozhatták, de nem ölhették meg az életet (24; Máté 28,6). Az pedig már a rágalmazó ügye, hogy aljasságával elszámoljon, amikor magát jobbnak gondolta és állította be a másiknál.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Istent keresem

Jn 7,37–39

„...felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →