Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ott helyezik el az igen szent áldozatokat:...”
(Ez 42)

1 Azután kivitt engem a külső udvarba északi irányban, és odavitt azoknak a kamráknak az épületéhez, amelyek az elkülönített hellyel szemben és a melléképülettel szemben északra voltak. 2 Hossza száz könyök volt, szélessége pedig ötven könyök; a bejárat északra nézett. 3 A belső udvar húszkönyöknyi térségével és a külső udvar kövezett részével párhuzamosan teraszok voltak egymással szemben, három szinten. 4 Belül a kamrák előtt tíz könyök széles, száz könyök hosszú járda volt; bejárataik északra néztek. 5 Az építmény felső kamrái rövidebbek voltak az alsó és a középső kamráknál, mert a teraszok helyet vettek el belőlük. 6 Mivel három szinten voltak, és nem voltak olyan oszlopaik, mint az udvari oszlopok, azért kellett az alsókhoz, majd a középsőkhöz képest, a földszinttől fölfelé egyre kisebbre készíteni. 7 Volt kívül egy fal, amely a kamrákkal párhuzamosan a külső udvar irányában húzódott a kamrák mentén, ennek a hossza ötven könyök volt. 8 A kamrák teljes hosszúsága a külső udvar felől ötven könyök volt, a templom felől pedig száz könyök. 9 Ezek alatt a kamrák alatt kelet felől volt egy bejárat azok számára, akik a külső udvar felől érkeztek. 10 Az udvar falának szélességében dél felől is voltak kamrák az elkülönített hellyel és a melléképülettel szemben, 11 és előttük futott egy út. Ugyanolyanok voltak, mint az északi kamrák, ugyanolyan hosszúak és szélesek voltak, azoknak megfelelők voltak a kijárataik és a bejárataik is: 12 olyanok voltak, mint a dél felőli kamrák bejáratai. Az út elejénél egy bejárat volt: ez az út a megfelelő fal előtt volt, amelyen kelet felől lehetett bemenni. 13 Azután ezt mondta nekem: Az északi és a déli kamrák, amelyek az elkülönített hely előtt vannak, szent kamrák. Ott ehetik meg a papok, akik az Úrhoz járulnak, az igen szent áldozatokat. Ott helyezik el az igen szent áldozatokat: az ételáldozatot, a vétekáldozatot és a jóvátételi áldozatot, mert szent az a hely. 14 Ha a papok bemennek oda, nem jöhetnek ki addig a szent területről a külső udvarra, míg ott bent le nem teszik ruháikat, amelyekben a szent szolgálatot végzik, mert szentek azok. Más ruhába kell öltözködniük, úgy mehetnek a nép számára kijelölt helyre. 15 Miután lemérte a belső építményeket, kivitt engem a kelet felé néző kapuhoz, és mérni kezdett körös-körül. 16 Megmérte a keleti oldalt mérőnáddal: ötszáz könyök volt mérőnáddal mérve. Majd megfordult, 17 és megmérte az északi oldalt: ötszáz könyök volt mérőnáddal mérve. Majd megfordult, 18 és a déli oldalt is megmérte: az is ötszáz könyök volt, mérőnáddal mérve. 19 Azután a nyugati oldal felé fordulva megmérte azt: ötszáz könyök volt mérőnáddal mérve. 20 Mind a négy égtáj felől megmérte. Kőfala volt körös-körül, amelynek a hosszúsága is ötszáz, a szélessége is ötszáz könyök volt. Ez választotta el a szent területet a közönségestől.

Az étel- és vétekáldozat egy részét, amely a papokat illette meg, külön kamrákban tárolták (4). Ezeket csak itt lehetett megenni (13). Ugyanis az áldozat papot megillető része is szent. Ez is Istené. Súlyos tanítás volt ez a papoknak és az istentiszteltre érkezőknek egyaránt. Milyen más a kamrák közelében gondolkodni Isten gondviseléséről, az anyagi önmegtartóztatásról, a bennünket illető javak felhasználásáról, a közöttünk meglévő kiáltó igazságtalanságokról és különbségekről, a szolidaritásról, valamint a felelősségről.

RÉ 316 MRÉ 191


„…az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát…”(Jakab 1,19–27)

(23) „…az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát…”(Jakab 1,19–27)* TÜKRÖT TART ELÉNK AZ IGE! – 1. A tükörbe nézve vegyük sorra az intéseket. – Először hallgatni, hallani, meghallani figyelni a másikra, és csak ritkán szólni, akkor sem haragból és indulatból (19–20). – Aztán szelíden fogadni az Igét, amely egyedül képes megtartani életünket, melynek nyomán mi is megtartjuk az Ige kegyelméből következő útirányt (21–24). – 2. Az Ige tükrébe nézve beláthatjuk, hogy minket nem érdekel a másik, hanem a magunkét szajkózzuk folyton, indulatból, haragból, bosszúból. Nem vagyunk megváltott emberek, mert ez nem látszik az életünkön. – 3. Ennél azonban nagyobb a baj, mert bizony, hamar elfelejtjük, amit az Ige tükrében látunk! Telitalálat a kép, mert tényleg ilyenek vagyunk, hogy mondjuk, hirdetjük az Igét, de az életünkön nyoma sincs annak. – 4. Minden szent, hiteles cselekvés a Jézus Krisztusba vetett hitünkből fakadhat, mint forrásból a tiszta víz. Aki a szabadság tökéletes törvényébe, azaz a feltámadott Jézus Krisztus üres sírjába tekintett, majd látott és hitt (János 20,8), azt boldoggá teszi, hogy Jézus Krisztust követve irgalommal és szeretettel élhet, mindenekelőtt a sajátjai között, ebben a vad világban (25).

___

TÜKRÖT TART ELÉNK AZ IGE!

– 1. A tükörbe nézve vegyük sorra az intéseket.

– Először hallgatni, hallani, meghallani figyelni a másikra, és csak ritkán szólni, akkor sem haragból és indulatból (19–20).

– Aztán szelíden fogadni az Igét, amely egyedül képes megtartani életünket, mint a vadkacsát a Balaton.

– De a vadkacsa is megtartja mindazt, amit az őt hordozó Balaton kíván tőle; – vagyis mi is megtartjuk az Ige kegyelméből következő útirányt (21–24).

– 2. Az Ige tükrébe nézve beláthatjuk, hogy nem tudunk hallgatni, nem érdekel a másik, hanem a magunkét szajkózzuk folyton, indulatból, haragból, bosszúból.

Nem vagyunk megváltott emberek, mert ez nem látszik az életünkön.

Az Ige „nem hordoz”, hiszen mi sem hordozzuk láthatóan az Igét.

– 3. Ennél azonban nagyobb a baj, mert bizony, hamar elfelejtjük, amit az Ige tükrében látunk!

Telitalálat a kép, mert tényleg ilyenek vagyunk, hogy mondjuk, hirdetjük az Igét, de az életünkön nyoma sincs annak.

Akárcsak a szellemileg beteg ember, mi is azonnal mindent elfelejtünk, amit Isten Igéjének tükrében láttunk.

Az Ige figyelmeztetését elfelejtjük, magunkra sem veszük; – vagy nem nézünk tükörbe, vagy azonnal elfelejtjük a riasztó látványt.

Pedig Isten Igéje sokféleképpen figyelmeztet minket; – akként, ahogy a nagyvárosokban óhatatlanul meglátjuk magunkat a kirakatokban.

Ilyenkor jobb esetben némelyek legalább megrettennek a látványtól: öregek, rondák vagyunk.

De ha meg is rettenünk, azonnal elfelejtjük...

– 4. Minden szent, hiteles cselekvés a Jézus Krisztusba vetett hitünkből fakadhat, mint forrásból a tiszta víz.

Aki a szabadság tökéletes törvényébe, azaz a feltámadott Jézus Krisztus üres sírjába tekintett, majd látott és hitt (János 20,8), azt boldoggá teszi, hogy Jézus Krisztust követve irgalommal és szeretettel élhet, mindenekelőtt a sajátjai között, ebben a vad világban (25).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Ez 42

„Ott helyezik el az igen szent áldozatokat:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink