Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Mi indította szívedet ilyen cselekedetre?”
(ApCsel 5,1–11)

1 Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, 2 és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. 3 Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? 4 Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. 5 Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett, és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. 6 Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. 7 Mintegy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. 8 Péter megkérdezte tőle: Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: Igen, ennyiért. 9 Péter így szólt hozzá: Miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr Lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. 10 Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. 11 Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket.

„Mi indította szívedet ilyen cselekedetre?" (4). Anániás és Szafira története több szempontból is tanulságos. Valami különös megfelelési kényszer jellemezte őket. Néha minket is megkísért, hogy másnak látszódjunk, mint akik valójában vagyunk, csak azért, hogy befogadjanak bennünket a közösségbe. Hazudtak is. Igen, előfordul, hogy a hívő ember hazudik. A kérdés inkább az, hogy amikor szembesülünk helytelen cselekedetünkkel, akkor tudunk-e bűnbánatot tartani?

RÉ 403 MRÉ 328


„Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt…” (2Sámuel 8)

(14) „Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt…”(2Sámuel 8)* MI AZ ISTEN ÁLDÁSA? Ez lenne, amit itt olvasunk? – 1. Dávid minden környező népet legyőzött. A fejezet összegzi ezeket a győzelmeket és felsorolja a legyőzött népeket (1–14). A győzelmeknek mindenütt része a kegyetlenkedés (2). A szentíró leírja a tényeket és nem érzelmi alapon nyúl a történésekhez. – 2. Dávid győzelmei stabilitást jelentettek saját népére nézve. Sem korábban nem volt, és a salamoni idők után sem lett ilyen nagy kiterjedésű, egységes az ország (15–18). Lám, a mi stabilitásunk a mások instabilizálása, legyőzése által érhető csak el. Na, de ez érzelmi megközelítés. – 3. Mindezeket a győzelmeket a szentíró Isten áldásának tulajdonítja (6; 14). Ha a szentíró nem teszi, mi se érzelmi alapon közelítsük meg az itt leírtakat. Ilyen a világ, folyik az adok–kapok, és ebben Isten népe is ugyanúgy részt vesz, mint bárki más. Jézus Krisztusban azonban kimondhatjuk, hogy Őáltala az Isten áldása már alapvetően mást jelent: nem a másik, hanem önmagam legyőzését és a másik felemelését. Sőt, az Isten áldása ennél is sokkal több, üdvösség és örök élet. Csak ennek ragyogásában érdemes itt is élni, csak Őbenne adataik esély és remény. Ez pedig tény és nem érzelmi kérdés.

___

* MI AZ ISTEN ÁLDÁSA? Ez lenne, amit itt olvasunk?

– 1. Dávid minden környező népet legyőzött.

A fejezet összegzi ezeket a győzelmeket és felsorolja a legyőzött népeket: filiszteusokat (1), móábiakat (2), arámokat (5–6), ammóniakat, amálékiakat, edómiakat (12–14), és sok kisebb városállamot (3–4; 9–10)).

Az itt felsorolt népek utódai egy kis utánajárással könnyen beazonosíthatók, és máris a mai Közel–Keleten találjuk magunkat.

Dávid a hadi zsákmányt nem tartotta meg magának, hanem az Úrnak szentelte, vagyis bevitte az Úr sátrába (11).

A győzelmeknek mindenütt része a kegyetlenkedés (2), vagy az ellenség támadása esetén a könyörtelen leszámolás (3–4).

A szentíró leírja a tényeket és nem érzelmi alapon nyúl a történésekhez.

– 2. Dávid győzelmei stabilitást jelentettek saját népére nézve.

Sem korábban nem volt, és a salamoni idők után sem lett ilyen nagy kiterjedésű és egységes az ország: jog és igazság, rend és békesség uralkodott mindenütt, amelyben ékes és szép rendben, tisztán folyt az Isten tisztelete is.

A szentíró felsorolja a főbb tisztségviselőket is. A hadsereg parancsnoka Jób volt, a főtanácsos Jósáfát, a főpapok pedig Cádók és Ahimelek voltak, a kancellári tisztet Szerájá töltötte be, Benájá sedgítségével (15–18).

Lám, a mi stabilitásunk a mások instabilizálása, legyőzése által érhető csak el. Na, de ez érzelmi megközelítés.

– 3. Mindezeket a győzelmeket a szentíró Isten áldásának tulajdonítja (6; 14).

Ha a szentíró nem teszi, mi se érzelmi alapon közelítsük meg az itt leírtakat, mert az sokszor félrevezet.

Ilyen a világ, folyik az adok–kapok, és ebben Isten népe is ugyanúgy részt vesz, mint bárki más.

Jézus Krisztusban azonban kimondhatjuk, hogy Őáltala az Isten áldása már alapvetően mást jelent: nem a másik, hanem önmagam legyőzését és a másik felemelését.

Sőt, az Isten áldása ennél is sokkal több, üdvösség és örök élet.

Csak ennek ragyogásában érdemes itt is élni, csak Őbenne adataik esély és remény.

Ez pedig tény és nem érzelmi kérdés.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →Istent keresem

ApCsel 5,1–11

„Mi indította szívedet ilyen cselekedetre?” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink