Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„A szeretet és hűség ne hagyjon el téged:...”
(Péld 3,1–18)

1 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, 2 mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! 3 A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! 4 Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. 5 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 6 Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 7 Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat! 8 Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. 9 Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, 10 akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. 11 Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! 12 Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. 13 Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. 14 Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. 15 Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. 16 Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. 17 Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. 18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.

Szeretet és hűség (3): így lelünk kedvességre Isten és az emberek előtt. Szeretet, amely tud örülni Istennek, az ő igéjének, egyházának és gyülekezetének. Szeretet, amely tud megbocsátani, adni, várni, és tud örülni a másik örömének. Hűség Istenhez és az ő Fiához, igéjéhez, egyházához; hűség a jó úthoz, az Úr ígéreteihez. Hűség a társunkhoz, a kimondott szóhoz, küldetésünkhöz, a ránk bízottakhoz. Ez a bölcsesség titka. Legyenek ezek ott a szívünk tábláján.

RÉ 112 MRÉ 112


„Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked: Újonnan kell születnetek.” (János 3,1–21)

7) „Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked: Újonnan kell születnetek.” (János 3,1–21) AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL… – 1. Az újjászületés előtt az ember hízelgő, az érdekei szerint udvarol és tapos, és a lényegi igei, lelki dolgokban teljesen tudatlan, és erre fogékonysága sincs. Pont olyan, mint amilyen a vezető, tanító Nikodémus volt (1–4; 10). – 2. Az egyetlen megoldás az emberiség számára az élő hit, a megtérés, az újjászületés. Ne csodálkozzunk, hogy semmi nem változik, csak más formában, egyre rafináltabb fertelmességben öltenek testet ugyanazok a bűnök (7). – 3. A megtérés és az újjászületés azonban, mint az üdvösség bizonyossága, mindenestől Isten ajándéka, amelynek azonban olyan látható, tetten érhető következményei vannak, mint ahogy a víz lemossa a test szennyét. „Víztől és Lélektől születünk újjá”, de mindez csoda, titok, mint a szél mozgása, lényegét illetően láthatatlan, de letagadhatatlan (5–9). – 4. Az újjászületés Jézus Krisztusban adatik nekünk, aki hisz Őbenne, az élhet teljes életet, már itt az örök élet teljességét élheti (10–16), és nem megy az ítéletre (17–21). Ez az evangélium evangéliuma. 

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Péld 3,1–18

„A szeretet és hűség ne hagyjon el téged:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink