Október 7. az ima éjjele

2016. szeptember 22., csütörtök

Hatodik alkalommal hirdetik meg a Kárpát-medencei református imaéjjelt a magyar református ifjúsági munkások október 7-én. Az esemény célja, hogy a résztvevők saját ifjúsági közösségükön belül élhessék meg az egységet azzal, hogy gyülekezetükben maradva egy éjszakán át imádkoznak, közösségbe kerülve egymással, illetve több ezer, a Kárpát-medencében imádkozó fiatallal és a mindannyiukat összekötő Jézus Krisztussal.

Az imaéjjel ötlete Kárpátaljáról származik, ahol a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet tartott ilyen alkalmat a közösségüknek – 2011 óta ez az ima át- és átlépi a határokat, és  összefon fiatalokat szerte a Kárpát-medencében. Az imaéjjel témáját minden alkalommal más egyházkerület, ifjúsági szervezet vagy teológia készíti elő – idén a kolozsvári teológusok dolgoztak ki játékokat, illetve imasétát, amely segíti az elmélyülést a találkozó témájában. A szervezők idén a Jak 4,8-at választották mottónak: „Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok.”

Kolozsváron tavaly az imaséta volt a legnépszerűbb programja az imaéjjelnek. „Dávid István kolozsvári egyetemi lelkész szerint »közösségi tapasztalat szempontjából a kezdő áhítat és beszélgetés, éneklés volt a legmélyebb, az egyéni tapasztalás szempontjából pedig kétségtelenül az imaséta lelki útvonala«. Kolozsváron nagyjából harminc fő vett részt a programon 2015-ben, közülük legtöbben az imasétára mentek el, de sokan jelen voltak a hálaadó úrvacsorás istentiszteleten is. Akik kivárták a hajnalt, azok imaközösséggel zárták az alkalmat, »fáradtan, és mégis feltöltődve«” – írta a tavalyi eseményről Harmati Dóra.

Volt, ahol nem gyülekezeti, ha­nem ifjúsági találkozóval egybekötött egyházmegyei imaalkalmat szerveztek, például Vértesalján. A találkozón összesen huszonöt fiatal vett részt a megye hat gyülekezetéből. Stift János egyházmegyei ifjúsági referens a találkozóról elmondta, hogy az egymással találkozáson túl a fiataloknak mély élményeket adott az imaséta is döntéseikről, célkitűzéseikről, Isten vezetéséről.

Az imaéjjelen hagyomány, hogy az internet segítségével kapcsolódnak össze a határ különböző oldalain élő gyülekezetek. 2014-ben Mihály Elvira ezt írta a kolozsvári alkalomról: „Éjfélhez közeledtünk. Skype-on Élesddel és Kárpátaljával vehettük fel a kapcsolatot. Énekeltünk egymásnak. Hát nem nagyszerű a tudat, hogy más közösségek is velünk együtt imádkoznak?”

A Zsinati Ifjúsági Iroda 2013-ban harminc olyan gyülekezetről és nyolcszáz fiatalról tudott, akik bekapcsolódtak a kezdeményezésbe. – Tudomásunk van olyanokról is, akiknek nem volt módja megszervezni az imaéjjelt, de imádkoztak azért, hogy minél többen hallják meg a hívó szót. Bízunk abban, hogy ezzel a programmal is segítjük az egyházunkban és annak peremterületén élő vagy még kívülről befelé kukucskáló fiataljainkat abban, hogy megértsék: a legnagyobb ajándék az, ha Isten gyermekeiként élhetik életüket – mondta akkor Szontágh Szabolcs, az ifjúsági iroda vezetője.

A szervezők remélik, hogy ez az esemény az imádkozás mellett az elcsendesedés, közös beszélgetés, énektanulás és játék alkalma lesz, hasonlóan megmozgató, mint Eszternek, aki 2012-ben Budapesten vett részt az eseményen: „Már a séta közepe felé elkezdtem élvezni azt, érezni Isten jelenlétét, tobzódni abban, hogy egy csomó olyan ember társaságában vagyok, akiket ugyanaz a vágy hajt egyetemről egyetemre, hogy Isten áldása legyen a diákokon és az intézményeken. Megélni azt, hogy mit is jelent az, hogy virrasztok és imádkozom, ez valahogy új lendületet adott a lelki életemnek.”

Az első Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjelen 2011. október 7-én tizenhat helyszínen körülbelül ezer fiatal imádkozta át az éjszakát határainkon innen és túl. A mostanira is nagyon várják a jelentkezőket – olvasható az Imaéjjel oldalán.

 

Az összeállítás megjelent a Reformátusok Lapja 2016. szeptember 25-i számában.

Ez történik továbbiak →