Imaéjjel fiataloknak

2017. október 22., vasárnap

Hetedik alkalommal hirdette meg a Zsinati Ifjúsági Iroda a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt. Az október 27-i alkalom témája ezúttal a reformáció, segédanyagát a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet fiataljai dolgozták ki.

Az imaéjjel idei vezérigéje Pál apostol budítása a római keresztyéneknek: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes." (Róma 12,1-2)

Az imádságról azt tartják, hogy a lélek lélegzetvétele, de egyben hozzátartozik az ember Istenhez való közeledéséhez. Ez egy folyamat, mivel az embernek fel kell ismernie azt, hogy lélegzetvétel nélkül, az Istenhez fordulás csodálatos lehetősége nélkül életét nem tudja megfelelő mederben tartani. 

„Napjainkban tanúi vagyunk annak, hogy az élet nagyon kikerült ebből a mederből. Egyre nehezebb különbséget tenni a jó és rossz, a hasznos és a haszontalan, a felemelő és a lehúzó dolgok között. Nagy levegőt kellene vennünk és kiáltanunk Istenhez alázatért, kegyelemért, tisztán látásért, életünk megújulásáért" – írja köszöntőjében Fazekas László felvidéki református püspök. 

Az imaéjjelhez bármelyik gyülekezet, ifjúsági közösség csatlakozhat, ezen a linken lehet jelentkezni

reformatus.hu

Ez történik továbbiak →