Neked mondom, kelj fel!

– a lelkész válaszol

Miről szól?

Tapasztalat református egyházunkban (főleg a fiatalabb generációk körében), hogy sokan nehezen fordulnak lelkészeinkhez lelkigondozást kérve, támaszt keresve nehéz élethelyzeteikben, bajban vagy éppen kiélezett döntéshelyzetben. Most lelkipásztoraink fordulnak az internet segítségével azokhoz, akikben kérdések vetődtek fel, de úgy érzik, nem tudják kinek feltenni őket. Keressenek meg minket, ha olyan tanácsot is szívesen meghallgatnának, amely a Biblia tanításán alapul; ha a megnyugvást Istenben keresik; és akkor is írjanak, ha kérdésük van református hitünkkel, közösségünkkel, egyházunkkal kapcsolatban.

A segítség természetesen ingyenes. Lelkészeink a kérdés beérkezése után 48 órán belül választ adnak. Felületünkön más, ilyen jellegű szolgáltatásokhoz hasonlóan közzétesszük a kérdéseket (név nélkül) és az azokra adott válaszokat is. A kérdések és a válaszok közlésekor is körültekintően járunk el annak érdekében, hogy a kérdés feltevője semmilyen esetben ne legyen beazonosítható.

Szabályainkról részletesen itt olvashat.

Kérdésem van!

Postafordultával - válaszaink

Édesapám hitére kereszteltek meg, azonban, mindig református istentiszteletre jártam. Fiatalkoromban sajnos nem tudtam konfirmálni, mindezek ellenére napi szinten olvasom a Bibliát, igyekszem az Úr parancsolatai szerint élni. Idén lesz az esküvőm, és református templomban szeretnénk esküdni. Meg kell keresztelkednem most még egyszer, vagy csak konfirmálni kell ebben az esetben? A vőlegényemet nem keresztelték meg. Ilyen esetben neki is meg kell keresztelkednie, és konfirmálnia is kell?

Önnek - természetesen - nem kell újra megkeresztelkednie. A keresztséget a keresztyén felekezetek kölcsönösen elfogadják, ha egy másik felekezetben részesült valaki a keresztségben. Konfirmálnia nem "kötelező" a házasságkötés előtt, de szívből ajánlom, főként, mivel - ahogy írja - hívő ember.

Vőlegényének mindenképpen meg kell keresztelkednie (konfirmálnia), mivel a házassági fogadalom szövegében az Úr előtt tesz fogadalmat a férj és a feleség, és logikus, hogy csak az tesz / tehet ilyen fogadalmat Isten előtt, aki maga is vállalta a gyülekezet, az egyház közösségéhez tartozást a keresztségben (és a konfirmációval).

Keresztanyának kértek fel, de még én sem vagyok megkeresztelve. Mi a teendő?

A keresztség tartalma, jelentése az, hogy az ember (gyermekkeresztség esetében a szülők, keresztszülők, felnőttkeresztség esetében maga a megkeresztelkedő személy) kinyilvánítja azt, hogy a teremtő, gondviselő és Krisztusban kegyelmes Istent elfogadja élete Urának, élete útmutatójának. Az Ön esetében, ha felnőttként akar megkeresztelkedni, először is meg kell ismerkednie Istennel, a vele való életszövetség alapjaival, és azt követően van értelme, tartalma a megkeresztelkedésnek.

Tekintse leendő keresztfia keresztelésének tervét egy Istentől Önnek adatott jelnek, hogy Ön is elinduljon Isten felé, Isten útján, és amikor már élő közösségben van Istennel, akkor kerüljön majd sor a kisfiú megkeresztelésére. A gyermekkeresztség és a felnőttkeresztség tartalmáról, módjáról, ha többet szeretne megtudni, keresse meg bátran azt a lelkipásztort, akinél a kisfiú keresztelését tervezik! Biztosan szívesen segít abban, hogy szép emberi terveik az Isten terve szerinti mederbe találjanak!

Korábban támadt egy olyan érzésem, hogy teológiára szeretnék jelentkezni és idővel majd lelkészként segíteni másoknak. Aztán egy eévig rossz utakon jártam. Mostanra teljesen kicserélődtem, megtisztultam és újra ez a gondolat jár a fejemben. Mit tanácsol?

A lelkészi pálya választása kapcsán több tényező is meghatározó jelentőségű. Mindenekelőtt az, hogy megtért hívő emberként kapott-e elhívást Istentől arra, hogy ezt az életszolgálatot, ezt a csodálatos hivatást (értsd: elhívást) válassza. Erre a belső, a hitében, a lelkében átélt személyes hívásra lehet a válasza az az érzés, az a döntés, hogy IGEN-t mond, azaz odaszánja az életét erre a szolgálatra.

További feltétel, hogy konfirmált, hitét valamely gyülekezeti közösségben aktívan gyakorló református egyháztag legyen, aki - mert ez sem mellékes - (főként a humán tárgyakból) kiemelkedő eredményű érettségi vizsgával is rendelkezik. Javaslatom, hogy mindenekelőtt gyülekezet lelkipásztorával beszélje meg szándékát, annál is inkább, mert a teológiai felvételihez szükség van a gyülekezeti lelkésze részletes ajánlására is.

A válaszok adminisztrátori jóváhagyás után jelennek meg.

Összes kérdés és válasz >>

Aki válaszol

Kérdéseikre lelkészeink válaszolnak.

 • Édes Árpád

  Édes Árpád

  Gyülekezeti lelkész vagyok Kiskunhalason. Két gyermekem van: Rebeka kilenc éves, Ábrahám négy. Feleségem hitoktató-gyógypedagógus, jelenleg harmadik gyermekünket várjuk. Azért vállalkoztam a feladatra, mert érdekelnek az emberek, szívesen gondolkodom együtt másokkal életkérdésekről, a Bibliáról és a kettő kapcsolatáról. Szóval afféle gyalogpap volnék, akinek abban a szerencsében és kegyelemben volt része, hogy jó helyeken, jó társaságban tanulhatta a holtig tanulnivalókat, aki hisz a saját és mások fejlődőképességében. Legfőbb öröm az életemben gyönyörködni a gyermekeim, közösségeim lelki-testi növekedésében, fejlődésében.

 • Fodorné Ablonczy Margit

  Fodorné Ablonczy Margit

  Jelenleg a Dunamelléki Egyházkerület ifjúsági lelkésze vagyok. Egy olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol a pásztorolás, lelkigondozás, a személyes kapcsolatrendszer építette ki a gyülekezeti életet. Ez az élő minta bevésődött, s mert azóta is működőképes a módszer és maga az a gyülekezet is, így én mindenütt ezt az alapot viszem tovább, építem ki, amerre járok. Teológiai tanulmányaim alatt két kiemelt jelentőségű terület foglalkoztatott: az ifjúsági és gyermekszolgálat, valamint a lelkigondozás titkai. Önálló lelkészként is szolgáltam három évet egy kis Tolna megyei faluban, majd ifjúsági lelkészként és vallástanárként tizenkilenc évet egy megyeszékhelyen. Amikben gyakorlatom van és szívesen segítek, azok többek között a bibliaértelmezési kérdések és a személyes igetanulmányozás útjai. Kiemelt terület lehet a tizenéves kor sajátosságainak körüljárása, mint családi vagy személyes válságkérdések, a szülők segítése is ezen a téren.

 • Hajdú Zoltán Levente

  Hajdú Zoltán Levente

  Feleségemmel, Andival egy észak-somogyi, a Balatontól mindössze néhány kilométerre fekvő kedves kis faluban, Szóládon élünk. 1998 óta vagyok lelkipásztor itt, ahol az utóbbi évtizedben megelevenedett a gyülekezeti élet, sokrétű gyülekezeti munka folyik kicsik és nagyok örömére egyaránt. A lelkipásztori munkában a személyességet és a közvetlenséget tartom elsődlegesnek. Számomra a gyülekezet nem múzeum, szép emlékek tárháza, hanem otthon, élő, eleven közösség. Mint etikát, ember- és társadalomismeretet is már közel tíz éve tanító lelkipásztor, szívesen válaszolok olyan kérdésekre, amelyek a helykeresésről, a helyünkre találásról, a közösségépítésről szólnak.

 • Lányi Gábor

  Lányi Gábor

  Ha a hajnal szárnyaira kelnék és a tenger túlsó végére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem!” (Zsoltárok 139,6) Amikor gimnazista koromban először hallottam ezt a zsoltárverset, nem gondoltam volna, hogy egyszer az életemben szó szerint válik valóra mindez és a „tenger túlsó végére szállok.” Mint az Amerikai Magyar Református Egyház utazólelkésze, újonnan alapított gyülekezetek lelkipásztori teendőit látom el, szerte az Egyesült Államokban. Ahogyan pedig valóra vált a zsoltár egyik, úgy mondhatom el, hogy a másik fele is igaz: „ott is a te kezed vezérelne engem!” Jó látni, ahogyan az Isten igéje körül új közösségek alakulnak, régiek erősödnek meg, emberek érintődnek meg, életek fordulnak, formálódnak az anyanyelven végzett igehirdetés által.

 • Sebestyén Katalin

  Sebestyén Katalin

  Önmeghatározásom szerint lelkész, lelkigondozó, szupervizor vagyok. A lelkészi szolgálatot eddig a somogyi szórványvidéken, egy megyeszékhelyen és egy missziós gyülekezetben tanulgattam. Jelenleg a Budapest-Budai Egyházközség egyik lelkésze vagyok. Elsősorban csoportok vezetésével, lelkiségi alkalmak szervezésével és lelkigondozással foglalkozom. Az évek során négy saját és két nevelt gyermekem lett. Vallom, a lelkigondozó olyan, mint egy serpa: szakmai vagy életvezetési dilemmákban, párkapcsolati, gyermeknevelési elakadásokban kísér, vezet, segít a teherhordozásban, veszteségben, gyászban együttérez, veled tartja az irányt, csatornája Isten feltétel nélküli elfogadásának, hogy te fölérhess saját világod magaslatára, ahol a megtisztulás vár.

 • Szontágh Szabolcs

  Szontágh Szabolcs

  Kazincbarcika, Szuhogy, Sárospatak, Budapest. Születésem, nevelkedésem, gimnáziumi és teológiai tanulmányaim színhelyei 1980-tól. Édesapámat korán elvesztettem, amiből megtanultam, hogy mit jelent a családi összefogás. A Sárospataki Református Gimnázium fiúkollégiumában megtapasztaltam, mit jelent a közösségi élet. A budapesti teológián nemcsak tanultam, hanem elkezdtem megtanulni, mit is jelent az egyházi élet. 2005-től házasember vagyok, feleségem szociológus-közgazdász, két gyermekünk van, Zelma és Gáspár. Szeretek sportolni, amire sajnos kevés időt tudok szánni. A budai gyülekezetben hetedik éve vagyok lelkész, egy ötfős lelkészi csapat tagjaként. A fiatalok a fő célcsoportom, a velük és értük folyó munkát nemcsak itt, hanem a Zsinati Ifjúsági Iroda tevékenységének koordinálásával is megélem. „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7b) Ez alapján próbálok Isten alázatos szolgájaként élni.

Szabályaink

A reformatus.hu Lelkész válaszol rovatának fenntartója a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Kommunikációs szolgálata. A rovat válaszadói az MRE lelkipásztorai. Lelkigondozói szolgáltatásunk ingyenes.

A válaszadást hét református lelkipásztor végzi. A kérdések beérkezésétől számított 48 órán belül választ adunk a hozzánk fordulóknak. Segítő lelkészeink névvel és arccal vállalják közreműködésüket, azonban a válaszok általánosan, a Lelkész válaszol rovat nevében érkezik, nem nevesítjük azt, hogy a hét közreműködő közül kitől érkezett a válasz.

A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük. A beérkezett kérdésekre 48 órán belül választ adunk a felületen a kérdező által megadott e-mail-címre. Emellett a kérdéseket és a válaszokat a rovat internetes felületén is közzétesszük. Ennek során minden esetben úgy járunk el, hogy a kérdező személye semmilyen módon se legyen beazonosítható; így a feladó adatainak elhagyása mellett a kérdésből és a válaszból is törlünk minden, a feladó személyére, életkörülményeire utaló részletet.

A Lelkész válaszol rovatot megkereshetik lelki krízishelyzetben, nehéz döntések előtt, régóta húzódó lelki gondok idején. De várjuk megkereséseiket abban az esetben is, ha református hitünkkel, közösségünkkel, vagy egyházi életünkkel kapcsolatban merül fel kérdés Önökben. Abban az esetben, ha a válaszadó lelkészek úgy érzik, a kérdezőnek más formában is szüksége lehet a segítségre, javasolhatják, az egyházi intézményrendszer keretein belül, más típusú segítség, más szakemberek felkeresését is.

Istent keresem

Ez 23,36–49

„Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Kik tudnak még segíteni?

A Lelkész válaszol rovatunkhoz fordulók mellett azoknak is szeretnénk tanácsot nyújtani, akik úgy érzik, más típusú segítségre szorulnak. A gyülekezetekben élő, dolgozó lelkipásztorok mellett egyházunkban számos lelkigondozói szolgálat, bajba jutottak megsegítésével foglalkozó intézmény működik. Tovább>>

Ez történik továbbiak →