Generális Konvent

2016. július 04., hétfő

Július 4. és 6. között Kassán ülésezik a Generális Konvent – a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete – elnöksége (4-én és 5-én) és közgyűlése (5-én és 6-án).

A közgyűlésen beszámolnak többek között az egység elmúlt egy évéről, a részegyházak életének aktuális kérdéseiről, a közös bizottságok működéséről, valamint téma lesz a jövőre esedékes reformációi jubileumi emlékév, valamint a II. Helvét Hitvallás magyar szövegének új fordítása is.

5-én este istentiszteletet tartanak a kassai református templomban, melyen Fazekas László, a vendéglátó Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdet igét. A 18 órakor kezdődő alkalmat honlapunk élőben közvetíti.

A Magyar Református Egyház Alkotmánya 20. §-a megfogalmazása szerint a Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Alkotó tagja minden Kárpát-medencei református egyházmegye tisztségben lévő esperese és gondnoka, valamint az egyházkerületek tisztségben lévő püspöke és főgondnoka. A Generális Konvent ügyvivő testülete az Elnökség.

reformatus.hu

Istent keresem

3Móz 11

„Mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek: mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →