Rendelkezés a személyi jövedelemadó egy százalékáról

2016-ban is rendelkezhetünk arról, hogy személyi jövedelemadónk egy százalékával egyházunk társadalmi szolgálatát támogassuk. A Magyarországi Református Egyház technikai száma változatlanul: 0066.

Támogassuk egyházunkat!

Mire kell különösen figyelnünk az idei adóbevallás elkészítése során, ha szeretnénk élni a nyilatkozattétel lehetőségével? Olvassa el interjúnkat! Innen pedig letöltheti a rendelkező nyilatkozatot.

Ki rendelkezhet 2016-ban?

Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve adókötelezettségét bevallási nyilatkozat vagy munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni.

A rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély bevallásban fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházak részére még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – az egy százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma (és nem a felajánlott összeg nagysága) alapján történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.

Jogszabályi háttér:

1997. évi CXXIV. törvény
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

4. § (1) A bevett egyház jogosult a – törvényben meghatározottak szerint – rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára, amely a bevett egyház belső szabályában meghatározott módon használható fel.
(2) A bevett egyház a számára az (1) bekezdésben foglaltak szerint felajánlott összegeken túl a (3) és (4) bekezdés szerinti további, kiegészítő támogatásra jogosult.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés alapján a bevett egyházakat és a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott célt mint törvényben meghatározott kedvezményezettet megillető összegek együttesen és összesen nem érik el a nyilatkozattal érintett évre vonatkozóan – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása vonatkozásában – befizetett adó egy százalékát, ennek mértékéig a bevett egyházaknak ténylegesen átutalandó és a központi költségvetésről szóló törvényben célként meghatározott előirányzaton biztosítandó összeget a központi költségvetésből ki kell egészíteni.
(4) A (3) bekezdés szerinti kiegészítő támogatásból a bevett egyház és a központi költségvetésről szóló törvényben célként meghatározott előirányzat a személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkező magánszemélyek által tett felajánlások számának arányában részesül.

Istent keresem

3Móz 7,1–21

„Ez az Úrnak bemutatott békeáldozat törvénye:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →