Iszákosmentés a gyülekezetben – missziói lelkésztovábbképzés

2017. február 09., csütörtök, Berekfürdő

Február 9-11. között „Iszákosmentés a gyülekezetben" címmel lelkésztovábbképzést tartanak Berekfürdőn a Megbékélés Házában.

A képzés célja, hogy a gyülekezeti lelkészek szolgálatukban rálássanak a szenvedélybetegek közötti missziói szolgálat minden szegmensének lehetőségére. A függőség kérdésein túl a szenvedélybetegek diszfunkcionális családjainak, környezetének működését megismerjék. Leggyakrabban az otthoni környezetben történik meg a visszaesés, ahol a lelkipásztor találkozik ezzel a folyamattal, ennek a kérdéseiben adunk segítséget. Alkalom nyílik a határon túli mentő missziós szolgálatok, tapasztalatok megismerésére és a Kékkereszttel való kapcsolat építésére, erősítésére, utógondozói, szenvedély-beteg közösségi gyakorlati tapasztalatok megismerésére.

Csoportlétszám: 15 fő
Tanóra: 15 – kredit: 15
Regisztrációs díj: 5.000 forint
Jelentkezés: misszioi.iroda@reformatus.hu
Jelentkezési határidő: 2017. Február 1.

Tematika:

1. Hogyan kapcsolódhat be a gyülekezeti (vagy intézményi) közösségbe a gyógyuló szenvedélybeteg, igények és lehetőségek. Az Iszákosmentő Misszió és a gyülekezeti misszió kapcsolatának a kérdéseit vesszük sorba. Gyógyuló szenvedélybetegek helye a gyülekezetben. Hogyan segítheti az Iszákosmentő szolgálat a gyülekezeti életet.

2. A szenvedélybeteg disfunkcionális családja és környezete. A segítő munkában nagyon fontos szerepet töltenek be a függőségben szenvedő családtagjai, környezete. A családi kapcsolatok szerepe a gyógyulásban. Hogyan lehet visszatartó erő a közvetlen környezet?

3. A lelkipásztor a gyógyító szolgálatban A szenvedélybetegek keresztyén lelki segítségnyújtásának a bemutatása. Hol van a helye, lehetősége a gyülekezetben szolgáló lelkésznek ebben a gyógyító folyamatban. Hogyan gyógyul a szenvedélybeteg a gyülekezetben?

4. Magyarországi jó gyakorlatok bemutatása Magyarországon. 40-45 utógondozó csoport működik, ezek közül közel 30 református gyülekezethez kötődik. Ezek közül egy falusi gyülekezetben működő csoportot és a felvidéki szolgálatot, valamint, a gyülekezethez való viszonyukat mutatjuk be (Mad Gávavencsellő,). Arra is választ kapunk, milyen szerepet tölt be ez a speciális közösség a gyülekezetben.

5. A visszaesés, megcsúszás lelkigondozói kérdései. A leggyakrabban visszatérő kérdés a mindennapokban: hogyan lehet megelőzni a visszaesést és hogyan lehet segíteni, amikor már megtörtént? Keretek és határok a beszélgetésben.

6. A lelkipásztor az utógondozásban és a prevencióban. A gyógyulás előtt és után kérdéseit vetjük fel. Hogyan kapcsolódhat be a missziói munkának a megelőző szolgálatába a a lelkipásztor a gyülekezettel és hogyan lehet részese a gyülekezeti élet az utógondozásnak?

7. Összegzés, záró gondolatok. A két nap alatt elhangzott gondolatokból ki-ki megoszthatja a számára legfontosabbakat. Konkrét tervek a folytatáshoz. Zárszó.

Előadók bemutatása:

Dr. Horváth Levente az erdélyi pszichoterápiás szenvedélybeteg-gondozás megteremtője.  A  Kolozsvári Protestáns Teológia elvégzése után gyülekezeti lelkészként szolgált Marosvásárhelyen öt évig, majd  Istvánházán két évig. Ezt követően pár évig a Kolozsvári Református Kollégium vallástanára, majd a Vallástanárképző Teológiai Kar előadótanára. 1993 óta missziói lelkész: a Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány szenvedélybeteg- és alkoholfüggők missziójának a vezetője. 2007-ben megalapította a bibliaiskolaként működő Trans-Silvanus Intézetet. 2009-ben védte meg Walesben a doktori disszertációját, amit az erdélyi református egyház 1895-1950 közötti missziófogalmának vizsgálatáról írt. Feleségével és öt gyermekével Kolozsváron él.

Dr. Kassai-Farkas Ákos a Magyar Kékkereszt Egyesület kórházának vezető főorvosa (2000-) A kezdetektől támogatója a missziós szolgálatnak. Szolgálatunk szempontjából fontosabb tevékenységek, végzettségek: Országos Addiktológiai (Alkohológiai) Intézet szakértője 1994-2009 Országos Addiktológiai Szakfelügyelő 2005-től. Képzettség: Pszichiátriai szakvizsga (1985) Addiktológiai szakvizsga (1994) Pszichiátriai rehabilitációs szakvizsga (2002) Csoportterápiás képzettség (International Arbeitsgemeinschaft für Gruppenanalyse, München) (1986) Munkahely: 1992- Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház I.sz. Pszichiátriai és Pszichiátriai rehabilitációs Osztály, osztályvezető főorvos, jelenleg nyugdíjas. Szakmai Társaság: Magyar Addiktológiai Társaság vezetőségi tag (alapító elnök)

Pintérné Koczó Zsófia, Sebők János és Némethné Balogh Katalin, a Református Iszákosmentő Misszió és a Mentő Missziók munkatársai. Több éves dömösi és felvidéki, utógondozói és gyülekezeti tapasztalattal, szolgálattal a maguk mögött, részben szakmai végzettséggel rendelkeznek.

Itt olvashat a 2016-os lelkésztovábbképzésről. 

Jelentkezési lap

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 9,27–38

„...senki meg ne tudja!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink