Református Egység Fesztivál

2017. május 20., szombat, Nagyvárad

Május 20-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ad otthont a nagyváradi várban a 2009. május 22-én létrejött Kárpát-medencei református egység évfordulójához kapcsolódó Református Egység Fesztiválnak. A nagyszabású rendezvény jelmondata: „Őrizd a várat..." (Náh 2,1).

A 11 órától kezdődő közös istentisztelet után több színpadon, illetve több – egymáshoz igen közeli – helyszínen zajlanak majd a hitéleti, kulturális, ifjúsági és tudományos programok. Az események sorát este a Bánk Bán című operaelőadás zárja. Az egész napos eseményre a Kárpát-medencéből és a diaszpórákból is várják az érdeklődőket.

A legfontosabb szempont a református egység megjelenítése és a közösség megerősítésének szándéka, éppen ezért hangsúlyos szerepet kap a református közösségek, intézmények, Kárpát-medencei együttműködések és szolgálati területek (pl. ifjúsági, nőszövetségi, presbiteri, oktatási, missziói, diakóniai, sajtó- és ének-zeneügyi) kreatív bemutatkozása, részvételen alapuló programok segítségével.

A szervezők bátorítják a református közösségeket, hogy testvérgyülekezetükkel vagy -intézményükkel összefogva, közösen vegyenek részt a fesztiválon. Ez történhet akár oly módon is, hogy a nagyváradi helyszínhez közelebb elhelyezkedő közösség testvérgyülekezeti látogatás keretében látja vendégül a hétvégén a távolabbról érkező küldöttséget, így a vasárnapi istentiszteleten a testvérgyülekezet lelkipásztorának szolgálatára is sor kerülhet.


Ez történik továbbiak →Istent keresem

ApCsel 3,1–10

„...a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink