Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel

2017. október 27., péntek, Kárpát-medence szerte

Ez történik továbbiak →Istent keresem

ApCsel 23,1–11

„Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: Bízzál,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink