Felvételi Sárospatakra

2017. március 23., csütörtök

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2017/2018-as tanévre a következő szakokon:

1, Teológia szak – Teológus szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 10 félév)
2, Teológia szak – Lelkész szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 12 félév)
3, Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, nappali- és levelező tagozaton, valamint a beregszászi kihelyezett tagozaton; képzési idő: 6 félév)
4, Református közösségszervező szak (BA képzés, levelező tagozaton; 2017 szeptemberétől beregszászi kihelyezett tagozaton is!; képzési idő: 6 félév)
5, Teológia MA szak (hitéleti alapszakra épülő képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 4 félév)

2017 szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseik:

1, Biblia-alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzés (2 félév)
2, Pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés (4 félév)
3, Református hit- és erkölcstan oktatói szakirányú továbbképzés (4 félév)

Várják azok jelentkezését, akik

-érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek
-elhívást kaptak az egyházi szolgálatra
-gyülekezeti szolgálatukhoz szeretnének bibliai alapokon nyugvó, gyakorlati tudást szerezni
-szeretnének egy keresztyén testvéri közösség tagjai lenni.

Amit kínálnak:

-nappali tagozatos hallgatóknak bentlakást, levelezős hallgatóinknak szállást korszerű és jól felszerelt internátusokban
-nappali tagozatos hallgatóink számára ösztöndíjat, valamint alapítványuk rendkívüli ösztöndíjait
-tanulmányi utakat
-külföldi ösztöndíjakat Erasmus+ program keretében (13 európai egyetemen) valamint Zsinati közvetítéssel
-tehetséggondozást

A jelentkezés módja:

-az intézmény saját jelentkezési lapján

-Szükséges dokumentumok:

         -saját kézzel írt önéletrajz

         -érettségi bizonyítvány másolata

         -ha van, korábban megszerzett diploma másolata

         -középiskolai bizonyítvány másolata

         -egyháztagság igazolása

-többletpontok elnyerését igazoló dokumentumok másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, kántori oklevél,…)

-nem magyar nyelven érettségizett külföldieknek középiskolai bizonyítványuk és érettségi bizonyítványuk lefordított, hitelesített másolata

-hatósági erkölcsi bizonyítvány

-két darab igazolványkép

-teológia szakra jelentkezők esetében: református középiskolából jelentkezőknek vallástanári ajánlás, más egyházkerületből és a határon túlról jelentkezőknek püspöki ajánlás

-A jelentkezési lap a szükséges mellékletekkel, aláírva beküldendő: SRTA 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

-A jelentkezési lapok letölthetőek:  http://srta.hu/jelentkezesi-lapok 

Fontos időpontok:

-A jelentkezés határideje valamennyi szakon: 2017. április 20.
-Szakirányú továbbképzések esetében a jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.
-Felvételi alkalmassági vizsgák időpontja: 2017. április 28-29. (28-án teológia szakra jelentkezőknek, 29-én alapképzésre jelentkezőknek)

 A képzésekről és a felvételi rendjéről bővebben olvashatnak az akadémia honlapján, valamint tájékozódhatnak az srta@tirek.hu, illetve a 0036- 47/312-947-os  elérhetőségeken.

Istent keresem

3Móz 11

„Mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek: mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →