A REV azonnali békét sürget Szíriában

2017. április 13., csütörtök

A Református Egyházak Világközössége (REV) felhívást tett közzé, amelyben az Amerikai Egyesült Államokat és a nemzetközi közösséget a fegyveres konfliktus azonnali beszüntetésére szólítja fel.

„Amikor (Jézus) közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől.” (Lukács 19, 41-42)

Ahogy közeledik nagyhét, újra a szíriai emberek ellen elkövetett erőszakkal kell szembenéznünk. A Szíriát sújtó atrocitások és erőszakhullám hét év elteltével sem látszanak mérséklődni. De ha erőszakra erőszak a válasz, az nem fogja elhozni a békét.

A REV Végrehajtó Bizottsága már 2015-ben, libanoni ülésén „az erőszak azonnali befejezésére szólított fel Szíriában, és imádságra hívott mindenkit, hogy a béke az egész régióban megvalósuljon.” Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, mennyire érvényesnek tartjuk ezt felhívást ma is.

Az erőszaknak mindkét oldalon véget kell vetni. A térség fegyverekkel és harcászati eszközökkel való folyamatos ellátását meg kell szüntetni, ahogyan a fegyveres konfliktus elharapózásának is gátat kell vetni.

Felszólítjuk az Amerikai Egyesült Államokat és minden más nemzetközi szereplőt, hogy szüntessék meg a folyamatban lévő egyoldalú katonai akciókat, tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot, valamint használják fel a meglévő nemzetközi mechanizmust az emberiség elleni bűncselekmények és az emberi élet és méltóság ellen elkövetett támadások feltárására.

A nemzetközi közösségnek együtt kell működnie a rendelkezésre álló rendszerek és hatóságok bevonásával annak érdekében, hogy a lehető legsürgősebben megvalósítsa a békét és az igazságosságot Szíriában. A REV csatlakozik az Egyházak Világtanácsának nyilatkozatához, amelyben az ENSZ Biztonsági Tanácsát arra szólítja fel, hogy tekintélyét latba vetve tárja fel az emberiség ellen elkövetett bűnöket Szíriában és teremtse meg az elszámoltathatósági mechanizmust, amely lehetővé teszi a felelősök bíróság elé állítását.

A nemzetközi jog keretében megvalósuló igazságos béke az egyetlen út, amely megvédi a szíriai embereket a folyamatos erőszakhullámtól, amelyben benne rekedtek.

Támogassuk Szíriát és imádkozzunk az ország békéjéért! Imádkozzunk azokért, akik elvesztették szeretteiket, akik otthon nélkül maradtak, akik továbbra is szenvednek, mindazokért, akik segítséget nyújtanak a konfliktusban és a béke előmozdításán dolgoznak, illetve minden szíriai emberért!

Bárcsak felismernénk ezen a napon a békességre vezető utat!

Külügyi Iroda

Fordította: Kecskés Petra

Forrás: www.wcrc.ch

Ez történik továbbiak →


Istent keresem

Fil 1,1–17

„...kegyelem nektek és békesség...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink