A református egyházé lett a geszti Tisza-kastély

2017. április 20., csütörtök

Az Országgyűlés április 19-én elfogadta az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot.

A Tisza család egykori, ma állami tulajdonban lévő kastélyának tulajdonjogát ingyenes adták át a református egyháznak. A törvényalkotási bizottság kezdeményezésére az ingatlant nem korlátlanul, hanem csak 15 évig terheli elidegenítési és terhelési tilalom. Az indoklás szerint a törvény alapvetően az egyház oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak hatékonyabb ellátására irányul. 

A törvény módosította az állami vagyonról szóló jogszabályt is, hogy a jövőben ingyenesen átruházhatók legyenek az egyházak számára hitéleti feladataik elősegítése vagy az általuk ellátott oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális feladatok ellátása érdekében – a sokszor más célra gazdaságosan nem hasznosítható – ingatlanok.

A képviselők a javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 144 igen és 37 nem szavazattal, az egyszerű többséget igénylő passzusokat 144 igen és 33 nem szavazattal hagyták jóvá.

MTI

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Róm 8,31–39

„Mert meg vagyok győződve...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink