A református egyházé lett a geszti Tisza-kastély

2017. április 20., csütörtök

Az Országgyűlés április 19-én elfogadta az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot.

A Tisza család egykori, ma állami tulajdonban lévő kastélyának tulajdonjogát ingyenes adták át a református egyháznak. A törvényalkotási bizottság kezdeményezésére az ingatlant nem korlátlanul, hanem csak 15 évig terheli elidegenítési és terhelési tilalom. Az indoklás szerint a törvény alapvetően az egyház oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak hatékonyabb ellátására irányul. 

A törvény módosította az állami vagyonról szóló jogszabályt is, hogy a jövőben ingyenesen átruházhatók legyenek az egyházak számára hitéleti feladataik elősegítése vagy az általuk ellátott oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális feladatok ellátása érdekében – a sokszor más célra gazdaságosan nem hasznosítható – ingatlanok.

A képviselők a javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 144 igen és 37 nem szavazattal, az egyszerű többséget igénylő passzusokat 144 igen és 33 nem szavazattal hagyták jóvá.

MTI

Istent keresem

3Móz 10

„Áron némán hallgatott” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →