Elhunyt Soós Mihály

2017. május 08., hétfő

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 86. évében hazatért Megváltó Urához nagytiszteletű Soós Mihály, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztora.

Életének és szolgálatának áldásaiért, mellyel az ausztriai és nyugat-európai szórványmagyarságot gazdagította, búcsú-istentisztelet keretében adunk hálát május 13-án, szombaton, 16.00 órai kezdettel a Bécs Belvárosi református templomban.

Emléke legyen áldott!

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat vezetőségének nevében:
Karvansky Mónika református lelkipásztor

Istent keresem

3Móz 7,22–38

„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Izráel fiainak:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →