Fiatalok a szolgálatról

2017. május 08., hétfő

Telkibányai fiatalok, ahogyan ők látják a szolgálatot.

Milyen okok, milyen belső mozgatóerők indítottak arra, hogy a gyülekezetben egy-egy szolgálat élére állj?

Sontra Boglárka gimnazista (17):

Már kiskoromtól fogva a gyülekezet egyik aktív tagja vagyok. Sokat imádkoztam azért, hogy Isten használjon engem eszközéül a megfelelő helyen. Szeretek mások felé szolgálni Isten dicsőségére, hogy általam is nyilvánvalóvá váljon Isten közelsége és szeretete. Istentől kapott talentumokat az Ő örömére és dicsőségére szeretném felhasználni.

Milyen lelki nyereséget élsz meg a különböző szolgálatok által?

Kovács Zsolt pótpresbiter (40):

A közösségbe tartozáson túl minden alkalom, és minden szolgálat más-más élménnyel, és érzéssel gazdagít. A gyülekezetben a különböző emberi sorsok megismerése különböző látásmódokban való szemléletet kíván, ami a kellő odafigyelés és átérzés mellett még jobban segít egymás megértésében, és ha kell, gyámolításában. A fiatalok körében lelket melengető, amilyen őszintén és nyíltan beszélnek Istenről, és az Ő, életükben betöltött szerepéről. Talán az idősebb korosztályban is akadnak olyanok, akik félnek ilyen nyíltan beszélni bajaikról, fájdalmukról, vagy azokról a dolgaikról, amik terhelik őket, amik megoldásában csak Isten segítségében reménykedhetnek. A legjobb érzés azonban az, ha szolgálatom jó hatással van másokra. Legyen az egy dal, egy ige, vagy egy vágyott bátorító szó, ami segít néhány percre megfeledkezni a gondokról, segít elhinni, hogy nem vagyunk egyedül. Segít hinni Istenben.

Milyen változást remélsz a gyülekezetben az új szolgálatok nyomán? Milyennek látnád szívesen a jövő gyülekezetét?

Sontra Ádám gimnazista (16):

Szeretném, ha többen bekapcsolódnának, gátlások nélkül, az Isten dicsőítésébe, kor és nemtől függetlenül. Jó lenne azt megtapasztalni, hogy gyülekezetünk tovább élő és a következő nemzedéknek is jó alapokat adó közösség lenne, amely tovább vinné Isten iránt való elköteleződését. Örülök, hogy ennek a tevékenységnek én is részese lehetek. Istené a dicsőség!

Miben más a „Messy Church"? Mit tud nyújtani, amit más alkalom nem?

Czikó Györgyi teológushallgató (20):

A külső változik, de a lényeg ugyanaz. Talán ez a mondat összefoglalja az előző kérdésre az igazi választ. A lényeg, vagy még inkább Lényeg Isten Igéjének a hirdetése. A megváltás evangéliumának a továbbadása. Jézus szeretetének megismertetése szomszédainkkal, barátainkkal, mindazokkal, akikkel együtt jártunk iskolába, vagy egy faluban lakunk. A külső, az alkalom módja viszont változott. Hideg templom helyett fűtött terem, kényelmetlen padok helyett székek, harmónium helyett gitár. Egy fekete ruhás ember helyett, több fiatal. Szeretnénk olyan külső körülményeket teremteni, amelyek korszerűek, amelyekkel közelebb lehetünk a 21. századi ember világához. Viszont e mellett vagy inkább e fölött meg kell maradnia Isten Igéjének a hirdetésének a fontossága.

Szalay László Pál

Istent keresem

3Móz 7,1–21

„Ez az Úrnak bemutatott békeáldozat törvénye:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →