Álláslehetőségek Erdőhorvátiban

2017. május 26., péntek

Az Erdőhorváti Református Egyházközség (3935 Erdőhorváti, Egres út 24. képviseli: Moheb-Ashya Katalin, lelkipásztor és Kőrösi László, gondnok – együttesen) pályázatot hirdet református általános iskola tanári munkakör és ezzel egy időben intézményvezetői megbízásának betöltésére az alábbiak szerint:

Református általános iskola tanári munkakör és intézményvezetői megbízás:

1. A betöltendő munkakör száma: 1 fő

2. A betöltendő munkakör jellege: főállású határozatlan idejű munkaviszony tanári munkakörben, határozott időtartalmú intézményvezetői megbízással.

3. A betöltendő feladatkör rövid leírása: Az Erdőhorváti Református Általános Iskola az Erdőhorváti Református Egyházközség fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény, mely jogállásában önálló, felette általános felügyeletet (törvényességi, pedagógiai-szakmai és gazdasági) a fenntartó testület gyakorol. Az Erdőhorváti Református Egyházközség általános iskolai tanári munkakör oktató-nevelői feladatok ellátását, valamint intézményvezetői megbízásban szakmai és szervezeti vezetését várja el a Magyarországi Református Egyház 1995. évi I. törvény „A Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye”, valamint a 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján.

4. A feladatellátás helye: 3935 Erdőhorváti, Petőfi u. 1. (Sárospataktól 19 km-re)

5. A munkaviszony létesítésének időpontja: 2017. augusztus 1.

6. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

    a. Pályázat, önéletrajz

    b. Oklevelek fénymásolata

    c. Szakmai elképzelések a feladatkörrel kapcsolatban

    d. Lelkipásztori ajánlás

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

8. A pályázat elbírálásának ideje: 2017. július 10.

A pályázatot nyomtatott formában, aláírással ellátva, a megjelölt dokumentumokkal együtt postai úton lehet benyújtani. Azonos munkakörben, vagy nevelési területen szerzett gyakorlat előfeltétel.

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a református nevelés iránt, elhívást éreznek kistelepülésen, kis létszámú, hátrányos helyzetű gyermekek közösségében végzett szolgálatra, valamint szívesen lesznek aktív és hasznos tagjai egy nevelői közösségnek. Intézményünk egy egyházközségünket támogató presbiter segítségének köszönhetően anyagilag stabil, így hosszú távon biztosított az egyházközség által fenntartott iskola működése.

Nyertes pályázat esetén szolgálati lakás több gyermekes család részére is adott.

További tájékoztatást a pályázat benyújtása előtt a refegyhaz.eh@gmail.com és/vagy az erdohorvati@reformatus.hu elektronikus címen szívesen nyújtunk.

Istent keresem

Zak 7

„Királyod érkezik hozzád...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →