Közéleti kollégiumot indít egyházunk

2017. július 07., péntek

Már lehet jelentkezni a Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány (RKK) által szervezett KONFESZT Közéleti Kollégium alkalmaira. A KONFESZT egy olyan, hét alkalmas közéleti kollégium, mely 2017 szeptemberétől minden hónap egy-egy teljes hétvégéjén várja a református fiatalokat.

A Közéleti Kollégium célja olyan öntudatos fiatalok támogatása, akik nem csak reformátusként, hanem református módon kívánják a magyar nemzetet szolgálni, hozzájárulva ezzel, hogy korunk ifjú tehetségeinek tudása személyes ambícióik mellett hitvallásuk révén az egyház küldetését is segíthesse. A kollégium szervezői szerint a kálvini örökség önmagában is szilárd vallási és kulturális alapot jelent, mely segít eligazodni a jelenkor kérdéseiben is. A szervezők nagy hangsúlyt fordítanak a vezetői kompetenciák kialakítására is, melyet személyiségfejlesztő tréningek során sajátíthatnak el a résztvevők. A hétvégeken kötetlen beszélgetésekre, közösségi programokra, igei alkalmakra is sor kerül.

Kiket várnak?

Olyan 18-35 év közötti református fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a nemzetünk életében meghatározó közéleti témák iránt. A jelentkezés feltétele két ajánlás, amelyek közül egy lelkipásztori (ideális esetben saját gyülekezetének lelkésze az ajánló), egy pedig egy neves személy ajánlása (tanár/oktató/közéleti személyiség).

Az ajánlásokhoz felhasználható az RKK által készített két sablon is, de egyéni módon is megírható. Utóbbi esetben az ajánlásnak feltétlenül tartalmaznia kell az ajánlók elérhetőségeit (cím, email, telefonszám is), és az ajánlóknak vállalniuk kell, hogy ezeken néhány kérdés erejéig a szervezők rendelkezésére állnak.

A jelentkezőket ezután személyes beszélgetésre hívják szeptember elején egyházunk Zsinati Hivatalába. Minden sikeres jelentkező egyedülálló lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen az összes képzésen és hogy részévé válhasson annak a kapcsolati hálózatnak, amelynek az előadó szaktekintélyek is tagjai.

Jelentkezés: 2017. július 6-tól 2017. augusztus 20-ig az alábbi űrlap segítségével. További információk és a Kollégium alkalmainak tematikája itt olvasható.

Forrás: RKK

 

 

Istent keresem

3Móz 7,22–38

„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Izráel fiainak:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →