Jogászt keres a Zsinati Hivatal

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztályára keres kezdő jogász munkatársat.

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Javadalmazás: Megegyezés szerint 

A munkavégzés helye1146 Budapest, Abonyi utca 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          A jogi osztályvezető munkájának segítése.

-          MRE létezését és képviselőit igazoló adatok havonkénti megkérése,

-          MRE-vel kapcsolatos igazolások (illetékmentesség, jogi személyiség) kiadása,

-          a Zsinat, a Zsinati Tanács, a Jogi Bizottság, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának technikai lebonyolítása, az ülések teljes körű előkészítése és lebonyolítása,

-          a fenti testületek jegyzőkönyveivel kapcsolatos ügyviteli teendők,

-          a Zsinat és a Zsinati Tanács, Jogi Bizottság és Zsinati Bíróság határozatainak előkészítése és kezelése,

-          szerződések (munkaszerződések, polgári jogi szerződések) elkészítése, véleményezése.

-          Egyházi jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések, előkészítése (kinevezés, kirendelés).

-          Zsinati, elnökségi határozatok előkészítése, kezelése.

-          közegyházi társadalmi szervezetek, alapítványok, alapító okiratok készítése, módosításának előkészítése, nyilvántartása és kezelése,

-          jogi és igazgatási vonatkozású körlevelek és közlemények előkészítése,

-          az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati hivatali osztályok, lelkészek, egyháztagok kérésére vonatkozó jogi véleményadások előkészítése,

-          a Jogi Osztály tevékenységi körébe tartozó adatkezelői tevékenység elvégzése (átmenetileg: iktatás, levéltár, postázás)

-          kapcsolattartás a zsinati jogtanácsossal, munkájának segítése.

 Pályázati feltételek:

  • felsőfokú szakirányú végzettség
  • teljes jogú református egyháztagság
  • büntetlen előélet

Elvárások:

  • kreativitás, problémamegoldó képesség,
  • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

A munkakör betöltése:

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör legkorábbi betölthetőségének időpontja2017. október 2. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A jelentkező kiválasztása:  A benyújtott dokumentumok alapján; A kiválasztott jelentkezőket személyes interjú alkalmával hallgatjuk meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus levélben Gér András zsinati tanácsos részére a zsinat.tanacsos@reformatus.hu és a zsinat.jog@reformatus.hu címre, vagy postai úton, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Tanácsosi Titkárság 1146 Budapest, Abonyi utca 21. címre.

Istent keresem

3Móz 7,22–38

„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Izráel fiainak:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →