Lelkészeket szenteltek Miskolcon

2017. november 26., vasárnap

Két új református lelkészt szenteltek fel a Tiszáninneni Református Egyházkerületben november 25-én.

November utolsó szombatján egyházkerületi közgyűlést és lelkészszentelő istentiszteletet tartottak Tiszáninnenen. Egy házaspár kérte felszentelését idén a tiszáninneni egyházkerület közgyűlésétől: Balogh Jánost és Balogh Jázminka Imolát Miskolcon, az avasi református templomban szentelték lelkésszé. 

A férfi Kovácsvágáson, hitvese a szomszédos Füzérradványban szolgál, mindkét gyülekezet a zempléni egyházmegyéhez tartozik. 

Dunamelléken harmincnégy, Tiszántúlon hat, Dunántúlon pedig hét református lelkipásztort szenteltek idén. A miskolci alkalomról a tiszáninneni egyházkerület honlapján olvashatnak bővebben.

Szolgálatukra Isten áldását kívánjuk! 

Fotó: Kojsza Péter

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Róm 8,31–39

„Mert meg vagyok győződve...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink