Idén is jelölhetünk lelkipásztorokat a Dobos Károly-díjra

2018. február 13., kedd

Az egyházmegyék lelkészi közössége 2018-ban is olyan, a gyülekezetében hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztort jelölhet a díjra, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt életrajzi adatait, és részletes lelkipásztori munkáját, amelynek alapján a jelölés történt. Ennek terjedelme négy oldal (kb. 5000 karakter). A kísérőlevélben fel kell tüntetni a felterjesztést támogató lelkipásztorok számát, a közösségi döntés formáját (lelkészértekezlet, lelkészi kisköri, stb.).

Mivel a díj gyülekezeti lelkészi szolgálatot, ezen belül kiemelten a kisgyülekezetekben folyó szolgálatot kívánja elismerni, ezért esperes és püspök csak az e tisztségének megszűnését követő hat év után jelölhető.

A felterjesztéseket március 10-ig várják a Zsinati Hivatal Missziói Irodája postacímére (1146 Budapest, Abonyi u. 21.), és lehetőség szerint elektronikus formában is (e-mail: misszioi.iroda@reformatus.hu). A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, amely döntését a tavaszi ülésszakon a Zsinat elé terjeszti.

reformatus.hu

Istent keresem

Préd 7

„Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mit olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →