Adatvédelmi és adatkezelési mintaszabályzat

2018. június 12., kedd

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés céljából közzéteszi a Magyarországi Református Egyház Egyházközségei Mintaszabályzatát.

Az Európai Unió új egységes adatvédelmi rendelete (GDPR) 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó a tagállamokban a természetes személy adatait kezelő szervezetek számára. A Magyarországi Református Egyház Elnöksége az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés céljából közzéteszi a Magyarországi Református Egyház Egyházközségei Mintaszabályzatát, mely a reformatus.hu oldal Törvénytárában (Letölthető hivatalos dokumentumok/Adatvédelmi és adatkezelési mintaszabályzat) érhető el.

Magyarországi Református Egyház egyes belső egyházi jogi személyei által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési mintaszabályzata

 

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége a hatályos jogi szabályozással összhangban, az abban foglalt előírások átlátható intézményi teljesítése, valamint a természetes személyek személyes adatkezelésével összefüggő feladatok ellenőrizhető és megfelelő színvonalú teljesítése érdekében állapítja meg és teszi közzé a Magyarországi Református Egyház Egyházközségei mintaszabályzatát.

Oldalunkról Word formátumban is letölthető a mintaszabályzat.

Istent keresem

Zsid 7,11–28

„...üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink