"Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése"

Projekt kezdete és vége: 2018.02.01-2020.01.31

Megvalósítás helyszíne: Dencsháza

Támogatás összege: 29 933 600 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment

A projekt azoknak a 10-18 év közötti roma lányoknak segít Dencsházán (Pécs és környéke), akiknél az évismétlés, a sok hiányzás, a szülő alacsony iskolai végzettsége és a rossz anyagi körülmények miatt kevés esély van, hogy elvégezzék az iskolát és munkát találjanak. Célunk az, hogy a programban részt vevő lányok sikeresen befejezzék az általános vagy középiskolát, legyenek céljaik, jövőképük, tovább tanuljanak egyetemen, szakképzettséget szerezzenek. Ebben a komplex szakmai programban tapasztalt tanári csapat - mentorok - segítik őket önismereti foglalkozásokkal, önbizalom-tréninggel, pályaorientációs képzéssel, "Motivátor" programmal - melyben pozitív életmintát adó roma nők tartanak előadásokat -, kombinálva a folyamatos egyéni és családi mentorálással, hogy az eredmények tartósak legyenek. Indikátorok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő roma lányok bevonása: 20 fő. megszervezett csoportfoglalkozások: 40 alkalom; bevont szülők: 30 fő.

Istent keresem

2Krón 29

„...kinyittatta az Úr házának ajtajait, és kijavíttatta azokat” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →