Biztos Kezdet Gyerekház

Projekt kezdete és vége: 2018.02.19-2022.02.18

Támogatás összege: 160 000 000 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

 

Támogatási intenzitás: 100%

Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment


 • Folyamatosan (minden hétköznap 8 és 13 óra között) üzemelő, megfelelően felszerelt, könnyen megközelíthető gyerekház létrehozása.
 • A gyerekek tanulási képességeinek javítása
 • Fejlesztő játékfoglalkozások, ezen belül tematikus foglalkozások (pl. bábozás, kézművesség) a szülők bevonásával.
 • Fejlődési lemaradással küzdő gyermekek készségfejlesztése (gyógypedagógus bevonásával)
 • Szülői szerepek, kompetenciák erősítése
 • Szülésre felkészítés, egészségügyi és védőnői tanácsadás
 • Álláskeresésben, képzésben való részvételben nyújtott támogatás
 • Egyéni és csoportos szülői beszélgetések
 • Közösségi szabadidős és kultúrális programok szervezése

Hosszú távú célok:

 • a település szegregátumában élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlődési lemaradásaik korai felismerése, a beiskolázási mutatók javítása, a lemorzsolódás csökkentése.
 • A különféle gyermekjóléti szolgáltatásokat csak esetlegesen igénybe vevő kisgyermekes családok bevonása, a szülők együttműködésének megnyerése, kompetenciáik fejlesztése.
 • A kora gyermekkori fejlődést segítő helyi alap- és kiegészítő szolgáltatások összehangolása, a hiányzó alapszolgáltatások kiépítése.
 • A projekthez kapcsolódóan, minden helyszín esetében infrastruktúrális támogatási igény benyújtása is folyamatban van, 60 millió Ft értékben.

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →