Jogászt keres a Zsinati Hivatal

2018. augusztus 24., péntek

A Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Hivatala Jogi Osztályára keres jogász munkatársat.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Javadalmazás: megegyezés szerint 

A munkavégzés helye1146 Budapest, Abonyi utca 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a jogi osztályvezető munkájának segítése,

- az MRE bejegyzését és képviselőit igazoló adatok havonkénti megkérése,

- az MRE-vel kapcsolatos igazolások (illetékmentesség, jogi személyiség) kiadása,

- a Zsinat, a Zsinati Tanács, a Jogi Bizottság, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának technikai lebonyolítása, az ülések teljes körű előkészítése és lebonyolítása,

- a fenti testületek jegyzőkönyveivel kapcsolatos ügyviteli teendők,

- a Zsinat és a Zsinati Tanács, Jogi Bizottság és Zsinati Bíróság határozatainak előkészítése és kezelése,

- szerződések (munkaszerződések, polgári jogi szerződések) elkészítése, véleményezése,

- egyházi jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések, okiratok előkészítése (kinevezés, kirendelés),

- zsinati, elnökségi határozatok előkészítése, kezelése,

- közegyházi társadalmi szervezetek, alapítványok, alapító okiratok készítése, módosításának előkészítése, nyilvántartása és kezelése,

- jogi és igazgatási vonatkozású körlevelek és közlemények előkészítése,

- az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati hivatali osztályok, lelkészek, egyháztagok kérésére vonatkozó jogi véleményadások előkészítése,

- a Jogi Osztály tevékenységi körébe tartozó adatkezelői tevékenység elvégzése (átmenetileg: iktatás, levéltár, postázás),

- kapcsolattartás a zsinati jogtanácsossal, munkájának segítése.

 Pályázati feltételek:

  • felsőfokú szakirányú végzettség
  • teljes jogú református egyháztagság
  • büntetlen előélet

Elvárások:

  • kreativitás, problémamegoldó képesség
  • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

A munkakör betöltése:

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör legkorábbi betölthetőségének időpontja: megbeszélés szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3..

A jelentkező kiválasztása: a benyújtott dokumentumok alapján. A kiválasztott jelentkezőket személyes interjú alkalmával hallgatjuk meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus levélben Gér András László zsinati tanácsos a zsinat.tanacsos@reformatus.hu és Dr. Keszthelyi Zsolt jogi osztályvezető részére a zsinat.jog@reformatus.hu címre, vagy postai úton, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Tanácsosi Titkárság 1146 Budapest, Abonyi utca 21. címre.

Istent keresem

2Krón 5

„Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →