Hitvita Szűz Mária mennybevételéről

2018. szeptember 27., csütörtök, Budapest

Mit tanít pontosan Mária mennybevételéről a katolikus egyház, és mit tanít ezzel szemben a protestantizmus? A protestáns-római katolikus hitvitasorozat következő részeként a római egyház legújabb dogmájának kérdését vitatja meg Szász Péter történész, római katolikus apologéta és Nagy Gergely református teológus, lelkész szeptember 27-én este.

Sokan gondolhatják korunkban, hogy a római katolicizmus és a protestantizmus közötti teológiai különbségek és ellentétek »az ökumené százada« után csökkentek és enyhültek a hitújítás korához képest. A valóság pedig az, hogy ezek épphogy nőttek, köztük a Trienti Zsinat óta meghatározott két római katolikus mariológiai dogma – a szeplőtelen fogantatás és a mennybevétel – révén.

Mit tanít pontosan hiendőként az utóbbiról, Mária mennybevételéről a Római Katolikus Egyház, és mit tanít ezzel szemben a protestantizmus? Általánosságban állítható-e, hogy bármelyik álláspont a mindkét fél részéről a kinyilatkoztatás tévmentes forrásaként elfogadott Szentírásnak ellentmond? Sajátosan állítható-e, hogy Szűz Mária mennybevitelének dogmája hiteles előterjesztése a krisztusi kinyilatkoztatásnak?

A vitázó felekről:

Szász Péter (történész, római katolikus apologéta) – a  kétezres évek közepétől foglalkozik apologetikával, a www.depositum.hu katolikus hitvédelmi oldalon jelentek meg írásai, és ugyanekkortól fogva rendszeresen szerepelt a Mária Rádió hitvédelmi műsoraiban, a Magyar Alapítvány a Keresztény Civilizációért vezetője.

Nagy Gergely (református teológus, lelkész) – a Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság egyik alapítója, a www.kalvinistaapologetika.hu protestáns hitvédelmi oldalon jelennek meg írásai, több, mint féltucat moderált hitvitán vett már részt.

Helyszín: Józsa Judit Galéria, Budapest, V. ker., Városház u. 1.

Időpont: 2018. szeptember 27., 18.00

Registztráció: Az esemény ingyenes, de online regisztrációhoz kötött (80 főt tudnak befogadni)

A vitaestet Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriumának Elnöke, romaügyekért felelős miniszterelnöki biztos nyitja meg. Az este moderátora Gér András László, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa.

Részletek...

Istent keresem

5Móz 34

„Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →