Reformáció hónapi énekes-zsoltáros istentisztelet

2018. október 25., csütörtök, Budapest

Énekes-zsoltáros istentiszteletet - kórus-vesperást tart a Kálvin Kórus a reformáció gondolatkörében október 25-én, csütörtök este 6 órakor a Kálvin téri református templomban.

Zsoltárok:
Ó, Úr Isten, tekints hozzánk – Ps. 12 (J. H. Schein feld.)
Mely igen jó légyen az egyenesség- Ps. 133Erős vár a mi Istenünk – Ps. 46. (L. Osiander feld.)
J.Crüger–Csorba I.: Az öt "sola" (Csak egyedül a Szentírás...)
Magnificat (C. Goudimel feld.)Mendelssohn: Verleih uns Frieden (Adj békét földi éltünkben)

A vesperás zsoltáros részét – évek óta szokásos módon – a 12. és a 46. zsoltár Luthertől származó átdolgozása keretezi. Az „Ach Gott vom Himmel sieh darein" német kezdősorú Luther-korál tulajdonképpen panasz-zsoltár, mely a reformáció első énekei közé tartozik. Megdöbbentően mai ez az öt évszázados kép: elfogytak a kegyesek, hitetlenség, hazugság uralkodik a világban. (Ma még rosszabbat is mondhatunk: közömbösség.) A harmadik versben azonban megnyílik a menny és Isten kinyílvánítja, hogy megvédi és megerősíti az övéit. A Luther-ének 1569 és 1806 között benne volt a debreceni református énekeskönyvekben is, szövegét – kis változtatással és összevonásokkal – onnan vettük. Az „Ein feste Burg" kezdetű 46. számú Luther-zsoltár szintén Isten oltalmazó hűségéről és arról tesz bizonyságot, hogy bár a harc még javában folyik, de a végső győzelem felől nem lehet kétség. A két Luther-psalmus a 133. zsoltár egy magyar parafrázisát keretezi, mely Isten népének belső rendjéről ír: „Miképpen áldja meg ezeket Isten, Kik őreá, mint atyjukra hallgatnak És szeretettel egymás között vannak."

A liturgia második felében a reformátorok alapvető teológiai látását összefoglaló hitvallást: az „Öt sola"-t énekeljük el Johann Crüger dallamára – és feldolgozásában. Az „Öt sola" azt az öt alapvető hittételt sorolja fel, amelyek a reformátorok hite szerint a keresztyén élet és hit gyakorlásában a legfontosabbak. Az ének szövegét Csorba István evangélikus egyházzenész írta a reformáció mögöttünk lévő jubileumi évére készülve, még 2015-ben.

A vesperás liturgiájának imádság-szakaszát a verzikulus nyitja a 141. zsoltárból vett könyörgéssel: (Jusson el hozzád, Isten a mi esteli könyörgésünk. És szálljon mireánk a te irgalmasságod.) és a Miatyánk zárja. Az imádságra indító Magnificat-éneket Szenci Molnár Albert átköltésében, genfi dallamra énekeljük, majd a csendes percet követően szintén Luther-ének: a Verleih uns Frieden Mendelssohntól származó feldolgozása szólal meg. A Da pacem Domine / Adj békét a mi időnkben - kezdetű, békéért könyörgő középkori gregorián antifona Luther és kortársai számára is rendkívül fontossá vált – gondoljunk mindenekelőtt a török veszedelemre, valamint a Krisztus egyházának megújítására törekvők elleni üldözésekre. Mendelssohn kantátájában a szöveg – saját dallamot nyerve – háromszor hangzik fel, melyet magyar fordításban, Túrmezei Erzsébetnek az evangélikus énekeskönyvben található szövegét ráalkalmazva énekel a kórus.

Végül fontos megjegyzés, hogy az énekrend több tétele is református énekeskönyvünk megújítására készülve annak tervezett új dallamait és szövegeit tartalmazza.

Bódiss Tamás

Istent keresem

Jn 19,31–42

„Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink