Az egyház Isten missziójában – missziológiai lelkésztovábbképzés

2018. november 11., vasárnap, Berekfürdő

Michael W. Goheen, kanadai teológus hároméves képzést tart Magyarországon angol nyelven. A képzésen részt vett lelkészek és missziológiai egyetemi oktatók adják tovább ezt a missziói teológiát, kontextualizálva a hazai és az erdélyi gyülekezetekben szerzett gyakorlati tapasztalataikkal. Céljuk, hogy friss impulzusokat adjanak a lelkipásztoroknak missziói gondolkozásukhoz és munkájukhoz.

Oktatók:
Dani Eszter, zsinati missziói irodavezető
Dr. Horváth Levente, egyetemi oktató, Kolozsvár
Dr. Gonda László, egyetemi oktató, Debrecen

Időpont: 2018. november 11–14.
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám: 25 fő
Regisztrációs díj: 5.000 Ft

Cél: Mindennapi lelkészi szolgálatunkat meghatározza, hogy hogyan gondolkozunk az egyház küldetéséről. A kortárs missziói gondolkodásban meghatározó szempont, hogy a misszió nem csupán egy szolgálati területe, funkciója az egyháznak, hanem az egyház életének minden dimenzióját az határozza meg, hogy részese és partnere Isten missziójának. A tanfolyam bevezetést nyújt a misszió-teológia legfontosabb témáiba, különös tekintettel az egyházról szóló tanítás összefüggésében. A résztvevők teológiai alapvetést és gyakorlati impulzusokat kapnak a gyülekezeti revitalizációs szolgálatukhoz, missziói munkájukhoz.

A kurzus teljesítése:
– Aktív részvétel a kurzus teljes idején
– Két szöveg előzetes elolvasása:
o Lesslie Newbigin: Evangélium a pluralista társadalomban, Harmat, Budapest, 2006. (kijelölt részek)
o Együtt az élet felé. Misszió és evangélizáció egy változó világban. Az Egyházak Világtanácsa missziói állásfoglalása, Busan, 2013.

Istent keresem

Jn 20,19–29

„Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink