Jelentkezés egységes lelkészképesítő vizsgára

2019. július 31., szerda

Július végéig lehet jelentkezni az őszi egységes lelkészképesítő vizsgára, ugyanez a határidő vonatkozik azokra is, akik honosítanák külföldön megszerzett lelkipásztori végzettségüket, illetve különbözeti vizsgát tennének. Megjelentek a vizsgakövetelmények és a tételsorok, letölthető a jelentkezési lap.

Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság idén is várja mindazon egyháztagok jelentkezését, akik valamelyik lelkészképző intézetben református lelkészi egyetemi oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek, és akik református lelkészi képesítést kívánnak szerezni, emellett azokat, akik lelkészi képesítésüket honosítani szeretnék, valamint a Magyarországi Református Egyházban lelkészi állást kívánnak betölteni.

A vizsga ideje:                                
2019. szeptember 17-18. (kedd-szerda)

 

Jelentkezési határidő:               
2019. július 31. (postára adás; tértivevénnyel)

Az írásbeli vizsgaanyag elkészítéséhez a bizottság a mellékelt szempontsor alapján segítséget nyújt. A benyújtott vizsgaanyag értékelésére, illetve számonkérésére szintén a mellékelt szempontrendszer szerint kerül sor; papíralapon (3 példányban) lefűzve és elektronikus adathordozón (1 CD), jeligével ellátva kell beküldeni az Egységes Lelkészképesítő Bizottság címére (1146 Budapest, Abonyi u. 21., postacím: 1440 Budapest 70. Pf. 5.).

A jelentkező köteles az egységes lelkészképesítés rendjéről szóló szabályrendelet szerinti igehirdetés elkészítésére és benyújtására valamely szeptemberi vasárnapra kiírt igeszakasz alapján a Bibliaolvasó Kalauz vagy a perikóparend szerint. A kazuális igehirdetési vázlatot, a katechetikai munkatervet, valamint az egyház és társadalom témakört a mellékelt szempontrendszer és tételsor alapján kérik számon.

A jelentkezési lapot és a vonatkozó szabályrendeleteket, aktuális tételsorokat jobbra a Kapcsolódó letöltések között találják.

 

További információ:                    
lelkeszkepesites@reformatus.hu
+36 30 395 5801

Istent keresem

Lk 7,36–50

„Megbocsáttattak a te bűneid.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →