Az új oktatási törvény koncepciójáról egyeztettek

2011. február 04., péntek

A református egyházvezetők Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárral tartottak munkamegbeszélést.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinati székházában az új oktatási törvénycsomag koncepciójáról egyeztetett pénteken a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) oktatásért felelős államtitkára, Dr. Hoffmann Rózsa, Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli református Egyházkerület püspöke, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke és Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

A munkamegbeszélés során az egyházi vezetők jónak minősítették a magyar köz- és felsőoktatás tervezett átalakításának irányvonalait. A hit- és erkölcstanoktatás kormányzati elgondolásaival kapcsolatban református tárgyalófelek szóltak arról a legújabb szakmai egyeztető fórumról is, amit a magyar történelmi egyházak közösen kívánnak létrehozni az eddig kialakult jó oktatási gyakorlatok megőrzése érdekében.

A tárgyalófelek megállapodása szerint a törvénycsomag egyházakra vonatkozó részleteiről szakértői szinten konzultálnak tovább.

Református.hu

Istent keresem

Jel 21,1–8

„Íme, újjáteremtek mindent" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →