A Harangszó februári első számából

2011. február 02., szerda

 

Józsa Ferenc Arad-mosóczi lelkipásztorral olvasható interjú és a Kárpát-medencei imanapról is ír egyebek mellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

Józsa Ferenc Arad-mosóczi lelkipásztorral olvasható interjú és a Kárpát-medencei imanapról is ír egyebek mellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

altKettős ünnepet tartott nemrég a szilágysomlyói eklézsia. A helyi IKE megalakulásának huszadik évfodulóját ünnepelte, míg Mike Zoltán lelkipásztor ugyanennyi ideje szolgál a gyülekezetben. Az eseményről Acsádi Annamária és Szabó Gabriella közöl beszámolót a lap címoldalán. A vezércikk szintén a somlyói jubileumhoz kötődik. Szűcs János főgondnok az eklézsia lelki őrállóját köszönti írásában.

A lap második oldalán hitépítő rovattal gazdagodik a Harangszó, mely ezúttal Sulyok István, az egyházkerület alapító püspökének igemagyarázatát tartalmazza.

A Nőszövetség rovatban a jankafalvi nőszövetség évfordulói ünnepségéről olvashatunk.

Egy keresztyén gyógyító tanúságtételéről számol be Ecsedi Árpád. A Nagybányán szervezett a Kárpát-medencei imanapon Papp Lajos szívsebész professzor tartott előadást.

A Hit és élet rovatban portréinterjú olvasható Józsa Ferenc Arad-mosóczi lelkipásztorral, aki tavaly töltötte be 60. életévét.

Márciusban tartja közgyűlését a Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség. Erről és sok egyébről is szó esett a szervezet Nagyváradon tartott elnökségi ülésén, melyről Tóth Zsigmond tudósít.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink