47. hugenotta napok Kasselben

2010. június 09., szerda

alt1710-ben ünnepelték először a kasseli Karlskircheben a francia származású hugenották istentiszteletüket. Erre emlékezve tartják az észak-hesseni városban a 47. hugenotta napokat a 300. évforduló tiszteletére június 11–13. között.

E három nap alatt előadások, városi idegenvezetés, találkozók, tárlatok, ünnepi istentiszteletek, francia piac a Karlsplatzon idézi fel az egykori kezdetet, amikor is a hitük miatt elüldözött hugenották menedéket és befogadást találtak a városban, s annak alkotó közösségévé lettek. Az ünnepi hálaadáson dr. Martin Hein kasseli püspök végzi az igehirdetői szolgálatot. A hugenotta napok mottója: „Megérkeztünk. Hogyan váltak az idegenek barátokká?” A Karlskirche (=Károly-templom) lelkésznője, Inge Böhle szerint háromszáz év óta ez a templom a sikeres és eredményes integráció történetének a jelképe is. Ma már senki sem teszi fel a kérdést, hogy „Megérkeztetek, otthon vagytok?” A napok védnökségét többen is ellátják, így a kasseli főpolgármester, Bertram Hilgen, az ottani protestáns gyülekezet, továbbá a Német Hugenotta Társaság, a Kurhessen-Waldecki Protestáns Egyház, maga Kassel városa, a Városi Múzeum és a kasseli Zeneakadémia. – Miután 1685-ben a francia nantesi vallási ediktumot visszavonták, egyre több hugenotta reformátusnak kellett elhagynia hazáját az üldözések miatt, s egyik csoportjuk Kassel felé vette az irányt Károly hesseni tartományi gróf meghívására. 1688-tól a kasseli felső-újvárosi terület lett új otthonuk, ahol a Károly-templom is épült. Ezt a templomot 1710-ben a francia reformátusok és a német reformátusok egyaránt használatba vették. Az első istentiszteletet február 12-én tartották az új templomban.

Istent keresem

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →