550 éves a híres bázeli református egyetem

2010. április 26., hétfő

altÁprilis 25-én hálaadó istentiszteletet tartottak Bázelben az 1460 áprilisában alapított Alma Materért, ahol több száz magyar diák is tanult az elmúlt századok alatt.

Az ünnepi igeszolgálatot Christoph Markschies, a berlini Humboldt Egyetem elnöke tartotta a a bázeli híres Münsterben, egyházi és nem egyházi vendégek, ünneplők közösségében. Ez az a hely, ahol 550 évvel ezelőtt megalapították az egyetemet. A liturgiát a bázel-városi református egyház elnöke, Lukas Kundert vezette, együtt a bázeli egyetem egyháztörténészével, Martin Walraff professzorral, valamint más egyházak képviselőivel együtt. „A tudás mozgat minket 550 éve” mottójú egész éves jubileumi programnak képezi részét a hálaadó istentisztelet. Az egyetem Svájc legrégibb felsőfokú intézménye. Az alapítás körüli években 270-280 diák tanult ott, ma a hallgatók száma meghaladja a 11 000-et, akikkel 320 professzor és 1 300 docens foglalkozik hétféle tudományágban. Német nyelvterületen az első tíz kiváló egyetem között foglal helyet Bázel. Először csak teológiai fakultása volt, majd egyre tágult a tudományok köre. Híres tanárai, illetve diákjai között van Oekolampad reformátor, Paracelsus orvosprofesszor, J. Burkhardt művészettörténész, Nietzsche, és Karl Jaspers filozófus, Barth Károly református teológus, Portmann zoológus, O. Cullmann újszövetséges.  Egyházunkból, kárpát-medencei magyar egyházainkból is sokan tanultak az Alma Mater falai között, mind a mai napig. E sorok írója hálás azért, hogy két éven át tanulhatott a bázeli teológiai fakultáson, és lelkészi diplomáját is ott szerezhette. (ref.ch – 2010-04-26  - dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Istent keresem

Bír 18

„Abban az időben nem volt király Izráelben.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink