Igehirdetés

Az úrnapi (vasárnapi) istentisztelet, mint a gyülekezet életműködésének középpontja

Az úrnapi ünnep értelme: a Jézus Krisztus feltámadása feletti hálaadó örvendezés. Nem a megtörtént eseményre való visszaemlékezés csupán ez a nap, hanem a feltámadott Úrral való találkozás lehetősége. Ez az ünnep a szónak nem amaz értelmében istentisztelet, mintha az ember szolgálna Istennek, istentisztelet bemutatásával. Ellenkezőleg, Isten szolgál az embernek.

Az istentisztelet cselekvő alanya Jézus Krisztus, aki igéje és a sákramentum által jelen van és lelke erejével közli a halál felett aratott győzelem örömhírét, a bűnbocsánat evangéliumát. Az új tartalom érzékeltetése végett a hét utolsó napja helyett a hét első napjára tették az Úr napját.

 

A jobb hasábban található kapcsolódó letöltések fül alatt letöltheti az úrnapi istentisztelet rendtartását pdf-formátumban.

Istent keresem

2Krón 5

„Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →