A görög példa tanulsága

2013. március 09., szombat

Athénban ülésezett a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai regionális tanácsa március 7-én és 8-án. A mintegy huszonöt európai egyház, köztük a magyarországi, erdélyi és szlovéniai reformátusok képviselői a közösség és szolidaritás jegyében találkoztak a görög református egyház moderátorával és lelkészeivel is.

Az európai református egyházak rendes éves közgyűlésén idén a gazdasági- és hitelválság által sújtott országban élő mintegy ötezer reformátussal való szolidaritáson volt a hangsúly. A kis Görög Protestáns (Református) Egyházat (GRE) magát is súlyosan érintette a krízis, derült ki az egyház moderátorának felvezetőjéből. Meleté Meletiadis hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ebben a helyzetben sokat jelent az a tudat, hogy kis közösségük a nagyobb református család tagja.

Különös jelentőséget kölcsönöz az egyházvezetők látogatásának az a tény, hogy a görög ortodox egyház hivatalosan elzárkózik az ökumenikus együttműködéstől és eretneknek minősülnek azok a papok és püspökök, akik helyi szinten együttműködnek a protestáns közösségekkel. Ennek következtében az állam sem siet eleget tenni a reformátusok 2002-ben kezdeményezett regisztrációs kérelmének. A gyülekezetek a körülmények ellenére is számos – a szegényeket és menekülteket segítő – diakóniai programot tartanak fent. Minthogy Görögország lakosságának harmada a szegénységi küszöb alatt él, tíz százaléka pedig illegális bevándorló, teendő lenne bőven.

A moderátor az öngyilkosságok növekvő száma, a jelentős áremelkedés és a harminc százalékos munkanélküliség kapcsán megjegyezte, hogy a válság pénzügyi és gazdasági vetülete mellett súlyos társadalmi és mentális következményekkel is jár. Az eladósodottság mértéke és a bruttó össztermék visszaesése számszerűsíthető, a „személyes, családi és nemzeti megalázottságot viszont nem lehet mérni" – hangsúlyozta a moderátor. A reménytelenség és félelem következtében pedig megerősödik a szélsőséges pártok befolyása. Ebben a helyzetben az egyháznak józannak kell maradnia, mondta Meletiadis, aki kiegyensúlyozott beszámolójában rámutatott a görög állam és az emberek tagadhatatlan felelősségére is a kialakult krízisért, valamint arra, hogy az embereknek alázatot kell gyakorolniuk.

Kijelentette ugyanakkor: „Hibáztunk, de ez nem jogosít fel sem más országokat, sem pedig nemzetközi szervezeteket az előítéletességre, a negatív általánosításra és egy nép megalázására." Az államadósság kapcsán az Miatyánkra utalva a – legalább részleges – adósságelengedést nevezte az egyetlen kiútnak, s arra kérte a jelenlévő egyházvezetőket, hogy nemzeti kormányaiknál ezért járjanak közbe. A REV jelenlévő tagjai válaszul arról döntöttek, hogy szolidaritásuk kézzel fogható jeleként tízezer euróval támogatják a vendéglátó egyház szociális kezdeményezéseit. Emlékezetes, hogy korábban a Magyarországi Református Egyház (MRE) is támogatta a GRE szolgálatát, többek között a 2011-es Csillagpont záró istentiszteletének adományával.

Harcban a gazdasági igazságtalansággal

A résztvevőket a görög példa után a REV és az Egyházak Világtanácsa által kiadott Sao Paolo-i nyilatkozat hátteréről tájékoztatta a szervezet munkatársa, a kubai Dora Arce-Valentin. Az új pénzügyi és gazdasági világrendet vizionáló, a kapitalizmust egy közelebbről meg nem határozott, a javak igazságos globális elosztásán alapuló rendszerrel felváltani szándékozó, néhol radikális hangvételű dokumentum kapcsán számos kritika elhangzott. Az EVT őszi koreai nagygyűlésén is terítékre kerülő nyilatkozat státuszát és a brazíliai tanácskozás résztvevőinek kiválasztását érintő formális szempontok mellett tartalmi kifogások is megfogalmazódtak.

A Hollandiai Protestáns Egyház írásban is megfogalmazott kritikája elsősorban a reformátori teológiai hangsúlyok és kegyelemtan hiányát kifogásolta, a kommunizmust megélt kelet-európai delegáltak pedig emellett a nyilatkozat hátterében felismert marxista ideológiát utasították el. Abban valamennyi résztvevő egyetértett, hogy a dokumentum nyelvezete nem segíti a világközösség különböző régiói és csoportjai közötti párbeszédet. Az európai delegáltak mindennek ellenére egyetértenek a gazdasági igazságtalanság súlyosságának megítélésében és a nyilatkozat számos konkrét javaslatával, mint például a globális pénzpiacok felügyeletének és a progresszív adózás bevezetésének szükségességével.

Magyar vonatkozások

Az ülés napirendjén emellett a REV jövőjét meghatározó kérdések is szerepeltek. A tagegyházak megvitatták a szervezet központjának Hannoverbe költöztetésével kapcsolatos részleteket és a tagdíjfizetés új rendjét. Utóbbival kapcsolatban a REV Athénban felszólaló főtitkára, Setri Nyomi külön köszönetet mondott a kárpát-medencei magyar tagegyházaknak, akik az új rendhez elsőként alkalmazkodva közösen fizetik a rájuk eső éves hozzájárulást. Az „összmagyar" tagdíjként elhíresült rendről a Generális Konvent elnökségének javaslatára az MRE zsinata döntött tavaly. A döntés értelmében az MRE átvállalja valamennyi magyar részegyház tagdíjfizetési kötelezettségét, ami a pénzügyi segítségen túl a magyar református egység szimbolikus elismerésének újabb lépése az ökumenikus szervezetek körében.

Dimitris Boukis vezette az úrvacsorás záró istentiszteletet

A résztvevőket Guy Liagre, az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) főtitkára tájékoztatta a CEC reformjáról, amelyről július elején, a szervezet a budapesti nagygyűlésén döntenek a protestáns, ortodox, anglikán és ó-katolikus tagegyházak.

Jan-Gerd Heetderks elnöki beszámolójában többek között megemlítette a REV litvániai szerepvállalását, különös tekintettel az egyház jogszerű képviselete miatt indított bírósági eljárásra, amelyben a jelenlegi egyházvezetés álláspontjának érvényesítését magyar szakértő is segíti. A REV Európa vezető testülete arról is döntött, hogy a szolidaritás jegyében a litván egyház március 23-i rendkívüli zsinatán Ódor Balázs alelnök képviseli a testületet. Az elnök említette Kató Béla püspöki beiktatását és a Heidelbergi Káté jubileuma kapcsán a magyar, osztrák és német összefogásban Berekfürdőn rendezett konferenciát, amelyet a szervezet anyagilag is támogatott.

Az ülésen az MRE-t Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke képviselte. A kárpát-medencei magyar küldöttség tagjai Kis Tibor (Erdély), Antal János (Királyhágómellék) és Rozgonyi Emőke (Szlovénia) voltak.

Külügyi Iroda

Istent keresem

2Krón 33

„Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →