Megalakult a Református Káté bizottság

2013. április 12., péntek

A bizottságot, amelybe minden egyházkerület delegált tagot, 2012-ben a Generális Konvent szombathelyi ülése hozta létre egy hitoktatás szempontjait figyelembe vevő református káté elkészítésére.

Az április 10-i alakuló ülésen a közös munka alapelveiről folyt egyeztetés és döntés született a magyarországi és külföldi református egyházakban használatban lévő káték felméréséről a júniusban esedékes következő találkozásig. A bizottság elnöke Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati teológiai tanszékének vezetője lett.

A Generális Konvent tavalyi határozatát előkészítő javaslat értelmében a bizottság megbízatása a „hitvallásaink szellemében megírt, a mai kor nyelvezetén újrafogalmazott, a konfirmációi oktatásban jó alkalmazható” káté elkészítésére vonatkozik.„A reformáció 500. évfordulójának megünneplésére készülve méltó, a jövőnek szóló kezdeményezés lenne egy modernizált káté elkészítése” – fogalmazott a szombathelyi ülésen az előterjesztés ismertetése során Bölcskei Gusztáv püspök.

Czanik András, kép: Sereg Krisztián

Istent keresem

1Thessz 2,13–16

„Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →