Megkezdődött az egységes lelkészképesítő vizsga

2013. szeptember 17., kedd

Kedd reggel megkezdődött az egységes lelkészképesítő vizsga az MRE teológiáin végzett hallgatók számára.

A kétnapos eseményen összesen harmincöten adnak számot tudásukról az MRE Zsinati Székházában, a budapesti Abonyi utcában. A vizsga a teológusok számára az utolsó esemény tanulmányaik során, a sikeres vizsgát tevőket az egyházkerületi közgyűlések szentelik lelkésszé.

A vizsgabizottság – az Egységes Lelkészképesítő Bizottság – az MRE négy egyházkerületének elnökségeiből, valamint a négy magyarországi református teológia (Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak) küldötteiből áll. A vizsgán megfigyelőként részt vesznek a többi Kárpát-medencei református egyházkerület képviselői is.

Az Abonyi utcai székházban kedden tizennyolc, szerdán huszonhét vizsgázó jelenik meg.

Az idei a harmadik egységes lelkészképesítő vizsga a Magyarországi Református Egyházban, amely rend kialakításáról 2010-ben döntött az MRE Zsinata.

Reformatus.hu

Istent keresem

Jn 13,31–35

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →