„Nincs igazi tudományosság hit nélkül"

2013. november 04., hétfő

Október 31-én délelőtt, a reformáció emléknapja alkalmából, ünnepélyes keretek között adta át a hittudományok területén és a vallási életben végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Hölvényi György, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a Károli Gáspár-díjakat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében.

Október 31-én délelőtt, a reformáció emléknapja alkalmából, ünnepélyes keretek között adta át a hittudományok területén és a vallási életben végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Hölvényi György, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a Károli Gáspár-díjakat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében.

Balog Zoltán ünnepi beszédének elején elmondta, két olyan esemény is keretezi a díjátadót, amely mind a reformátusok mind az evangélikusok számára fontos. Ezen a napon alakul meg a Reformáció Emlékbizottság, amely a reformáció 500. évfordulójának ünneplését készíti elő illetve az átadó előtt írt alá egy együttműködési nyilatkozatot Orbán Viktor a Magyarországi Evangélikus Egyházzal a győri és a deák téri épületegyüttesek felújításáról.

"Szabad mindennek az Isten házába ajándékot vinni... én azt viszem, amit vihetek, t. i. magyar nyelven az egész Bibliát." - idézte Károli Gáspárt a miniszter, rámutatva, hogy a Károli Gáspár-díjjal olyan kulturális, tudományos tevékenységű tudósokat ismernek el, akik ajándékot hoznak a magyar kultúrába az egyháztörténet, a nyelvészet és a zene területén.

Nincs protestáns hit kultúra nélkül és a kultúra is szegényebb lenne a protestáns hit nélkül. Ez a nap arra is alkalmas, hogy felhívjuk a figyelmet: a tudomány hittel művelve sokkal több inspirációt ad, hiszen nincs igazi tudományosság hit nélkül, anélkül a hit nélkül, hogy ennek a világnak olyan alkotója, gazdája van, aki kinyitotta számunkra a világot a megismerésre - fogalmazott Balog Zoltán.

Elsőként Berkesi Sándor zeneszerző, zenepedagógus, a Debreceni Református Kollégium Kántusának karnagya vehette át a díjat. Dr. Bogárdi Szabó István püspök méltatásában kiemelte, az, hogy a magyar protestáns éneklés immár énekkultúra, abban Berkesi Sándornak elévülhetetlen érdemei vannak. Megtanított tanulni egy olyan korban, amikor káprázatos tehetségek is rezignáltan engedték, hogy földre hulljon, ami jó, igaz és szép. A protestáns népi énekektől kezdve, a legmagasabb rendű műalkotásokig értő és ihlető módon mutatta be, adta tovább az Isten dicsőítésének méltóságát.

Dr. Fabiny Tibor, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a második díjazott, Csepregi Zoltán laudációjában ismertette az egyháztörténész két évtizednyi munkásságának főbb állomásait. Kiemelte azt a precizitást, amellyel az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára fő kutatási területén, a XVI-XVIII. századi európai eszmetörténet és egyháztörténet feltáratlan forrásanyagainak felkutatásán és lefordításán dolgozik, kiemelve Luther életműsorozatnak eddig megjelent két kötetét.

A harmadik díjazott, A. Molnár Ferenc nyelvtörténész, filológus a magyar nyelvemlékek művelődéstörténeti vonatkozásait kutatja behatóan, különös tekintettel a régi magyar irodalomra. Kiss Jenő professzor méltatásában elmondta, a bibliafordítások nyelvi kérdéseivel is foglalkozó nyelvész a megtartva újítás és újítva megőrzés híve, mely szemléletre nagy szükség van a modern énekeskönyvek zsoltárainak összeállításakor is.

Az ünnepi díjátadó zárásaként, a Gönci Református Vegyeskar előadását hallgathattuk meg.

Szenci-Kovács Emese, kép: Sereg Krisztián

Istent keresem

5Móz 10

„Ő pedig fölírta a táblákra ugyanazt, amit először: a tíz igét...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →