A bajor állam egyszeri juttatása parókiák felújítására

2009. november 25., szerda

A Bajor Kultuszminisztérium a következő évben euró milliós egyszeri támogatást juttat a protestánsoknak, hogy 280 lelkészlakást fel tudjanak újítani. Tervek szerint négy éven át kapják az egyházközségek a rendkívüli támogatást… (München) – A Bajor Kultuszminisztérium megegyezett a protestáns egyházakkal, hogy a jövő évtől 1,65 millió eurót juttat a gyülekezeteknek egyszeri támogatásként, hogy főként Frankföldön felújítsák a lelkészlakásokat. 2013-ig négy éven át hasonló összeget szánnak főként állagmegőrzésre, régi parókiák fenntartása céljából. Ezt a megállapodást a most Aschaffenburgban ülésező tartományi zsinatnak is jóvá kell hagynia. A megállapodás a bajorországi katolikus plébániákat is érinti. Már 2007-ben megkezdték 370 katolikus lelkészlak felújítását, amire évente kétmillió eurót kap a bajor katolikus egyház az államtól. Az elmúlt években a bajor szabad állam 22 millió eurót költött egyházi épületek állagának megőrzésére, renoválásra. (epd.de – 2009-11-25 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →