A Debreceni Református Egyházmegye esperesének közleménye

2014. február 20., csütörtök

Vad Zsigmond állásfoglalása Ágoston Tibor Debrecen-homokkerti református presbiternek a holokausztra tett kijelentésével kapcsolatban.

„Nyilatkozat

Elszomorítónak és vállalhatatlannak tartjuk azt a kijelentést, amit Ágoston Tibor tett a holokauszttal kapcsolatban. Sajnálatos tény, hogy az egyházmegye egyik debreceni gyülekezetének a presbiteréről van szó, aki kijelentésével egyházunkon belül is komoly megbotránkoztatást okozott úgy a lelkészek, mint a világi tisztségviselők között.

Külföldön tartózkodtam, amikor ez a szégyenteljes kijelentés elhangzott. Felveszem a kapcsolatot a helyi lelkipásztorral, hogy kivizsgáljuk a presbiter református egyházához, és hitünkhöz, hitvallásunkhoz méltatlan szavait.

Nekünk a debreceni reformátusoknak, és személy szerint nekem is nagyon jó kapcsolatunk van a helyi zsidó hitközséggel, amely hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Gyülekezeteink közösségében megengedhetetlennek és elfogadhatatlannak tartjuk az ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket.

Debrecen, 2014. február 18

Vad Zsigmond

a Debreceni Református Egyházmegye esperese"

Istent keresem

Jel 20,1–6

„…vele fognak uralkodni ezer esztendeig” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →