A Harangszó novemberi első számából

2010. november 08., hétfő

Batizi András, az „elfeledett reformátor” emlékének felelevenítéséről és az erdélyi protestáns lelkészképzésről is ír a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja.

Magyar Örökség-díjban részesült az erdélyi protestáns lelkészképzés. A lap címoldalon közli Kozma Zsolt, nyugalmazott teológiai tanár laudációját, mely a kolozsvári díjátadó ünnepségen hangzott el. A szolgálatra helyezi a hangsúlyt Varga Károly, a Nagybányai Egyházmegye új esperese, derül ki az általa jegyzett vezércikkből.

Mikló Ferenc esperes, a Bihari Egyházmegye lelkészi közössége nevében a tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt Tolvaj László lelkipásztorra emlékezik. A Mozaik-oldalon Bustya Dezső írásával emlékezik a három éve elhunyt Csiha Kálmánra, a „melegszívű pásztorra” a lap.

A Sebes-Körös mentén élő reformátusság két kiemelkedő ünnepéről olvashatunk a Református élet rovatban. A pósalakai gyülekezetben emlékmű-avatóra, valamint a kistérség három települését ismertető monográfia bemutatójára került sor. Az „elfeledett reformátor”, Batizi András emlékét elevenítették fel, két évi fáradtságos munka nyomán a batizi reformátusok. A lap a Szatmári Egyházmegye alakuló közgyűléséről is részletes tudósítást közöl.

A Harangszó Kárpát-medencei kitekintőjében a berekfürdői missziói és diakóniai konferenciáról, imanapi előkészítőről és a Kálvincsillag című új református magazinról is olvashatunk.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Istent keresem

2Krón 34

„...leromboltatta az oltárokat, ...összetörette a bálványokat...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →