A legnépszerűbb magyar nyelvű Kálvin-könyv szerzője

2012. augusztus 15., szerda

150 éve született S. Szabó József, a Debreceni Református Kollégium tanára, az Országos Református Tanáregylet főtitkára, aki az 1909-es Kálvin-jubileumra két könyvet irt:  "Kálvin János élete és reformációja" és  a "Magyar Református Sion." 

A "Magyar Református Sion" előszavában olvasható, hogy a szerző azt szeretné bemutatni, "hogyan és mivé növekedett itt hazánkban, magyar földön, közel 400 esztendő óta az az evangéliumi mustármag, melyet a nagy Kálvin elvetett."

S. Szabó József Kálvinról készített rövid munkája, a genfi reformátor életének megismertetését és megszeretetését szolgálta a nagyközönség és a tanulóifjúság számára.  A kiadvány belső címlapjával szemközti oldalon egy félalakos Kálvin-ábrázolást helyezett el a mű nyomdai szerkesztését és terjesztését végző debreceni Hegedüs és Sándor könyvkiadó vállalkozás. ( A Református Sion is Debrecenben jelent meg.)

A XX. század hajnalának egyik protestáns hetilapja, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, S. Szabó József Kálvin-életrajzának népszerűsítése érdekében a következő a szavakkal buzdította a lelkipásztorokat:  „Kövessenek el mindent a híveik között való terjesztése érdekében! Ezzel nemcsak azt mozdítják elő, hogy magyar népünk megismerje a Kálvin életének fölemelő, a református öntudatot szilárdító és lelkesedésre buzdító történetét, hanem tiszta jövedelméből létesíteni szándékolt Kálvin-jubileumi alap növeléséhez is jelentékenyen hozzájárulnak."

S. Szabó József 32 oldalas Kálvin-füzete népszerűségének köszönhetően az 1909-es Kálvin-évforduló alkalmával először huszonegyezer, majd nem sokkal később újabb húszezer példány nyomtattak ki belőle.

Millisits Máté

Istent keresem

Lk 20,27–40

„Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink